پنجشنبه, 31 خرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
استعلام قیمت خدمات مشاوره مالی وانجام حسابرسی داخلی استعلام قراردادها 1397/03/29 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:36

استعلام قیمت مطالعات، طراحی و تجهیز نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه‌های مناسب اندازه‌گیری جریان آب در محدوده تاسیسات انتقال آب از سرشاخه های دز به شهر مقدس قم استعلام قراردادها 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/06

بازدید:70

ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه برداری رودخانه های قره چای و مسیله و سرشاخه های اصلی آن شامل طغرود و لق شور مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/06

بازدید:80

ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه‌برداری مسیلهای مهم بخش کهک و مسیلهای مهم منتهی به قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/06

بازدید:64

ارزیابی کیفی عملیات نقشه برداری رودخانه های استان قم مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/27

بازدید:84

آگهی فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری ارزیابی قراردادها 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:92

انجام عملیات نقشه‌برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم بازه‌های موردی در رودخانه‌های استان قم استعلام قراردادها 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:111

خدمات بروزرسانی نقشه های 500/1 رودخانه قمرود (حدفاصل پایین دست طایقان تا پل انقلاب) و تبدیل نقشه های Local UTM رودخانه های فردو، دره باغ و صرم وخورآباد، زواریان، قمرود 1 و 2 به نقشه های UTM استعلام قراردادها 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/23

بازدید:126

ارزیابی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و ساماندهی طرحهای مهندسی رودخانه های استان قم استعلام قراردادها 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/21

بازدید:104

مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه در مجاورت روستاهای دارای مطالعات تعیین حد بستر و حریم استعلام قراردادها 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/25

بازدید:100

فروش یک دستگاه وانت نیسان پیکاپ دوکابین مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/24

بازدید:77

استعلام قیمت نظارت بر عملیات آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت آب منطقه¬ای قم استعلام قراردادها 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/10/10

بازدید:125

ارزیابی فنی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی مسیل های مهم بخش کهک و مسیل های مهم منتهی به رودخانه قم واقع در استان قم ارزیابی قراردادها 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/10

بازدید:173

ارزیابی فنی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مطالعات ساماندهی رودخانه های قره چای و مسیله و سرشاخه های اصلی آن شامل طغرود و لق شور ارزیابی قراردادها 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/10

بازدید:135

خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و حفاظت فیزیکی سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز تا شهر مقدس قم ارزیابی قراردادها 204

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/03

بازدید:204

ارزیابی کیفی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های استان قم ارزیابی قراردادها 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/26

بازدید:194

خدمات نگهبانی از ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/10

بازدید:127

تامین روشنایی حوضچه انشعاب خمین استعلام قراردادها 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/22

بازدید:126

خرید دو عدد صافی فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی از سد کوچری به شهر قم استعلام قراردادها 196

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/19

بازدید:196

خرید دو دستگاه گاز ژنراتور مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/17

بازدید:114

« 1 2 3 4 » صفحه: