چهارشنبه, 29 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سریز سدکبار ششم فروردین 98
سدکبار ششم فروردین 98
سال نو مبارک
سد امامزاده اسماعیل
سد کبار استان قم
سد سنجگان استان قم
سد 15 خرداد شرکت آب منطقه ای قم

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/18

بازدید:43

خدمات عمومی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/18

بازدید:41

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 183

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/06

بازدید:183

پرسش و پاسخهای مطرح شده جهت رفع ابهام از اسناد مزایده واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب به شهر قم در مخازن 3 و 4 به روش BOO مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:83

واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در ایستگاه‌های فشار شکن 3 و 4 برای تولید انرژی برقابی از طریق تامین منابع مالی، طراحی، تأمین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری به روشBOO مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:87

مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی شریف آباد ، دشت قم و جنوب دشت جعفرآباد استعلام قراردادها 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/23

بازدید:124

خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرای رپرگذاری بخشی از رودخانه های قمرود و صرم و خورآباد استعلام قراردادها 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/14

بازدید:87

مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی شریف آباد ، دشت قم و جنوب دشت جعفرآباد استعلام قراردادها 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/06

بازدید:119

ترازیابی نقطه نشان چاه‌های مشاهده ای و اکتشافی محدوده تحت پوشش استان قم استعلام قراردادها 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/02

بازدید:69

مطالعه و طراحی شبکه جامع پایش کیفیت منابع آب و آلاینده های استان قم ارزیابی قراردادها 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:128

فروش انارهای سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/25

بازدید:119

خدمات نگهبانی از سد 15 خرداد و ساختمان های اداری شرکت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/15

بازدید:92

استعلام مطالعات تعیین حد بستر وحریم دریاچه نمک و حوض سلطان استعلام قراردادها 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:140

حفاری 4 حلقه چاه مشاهده ای مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/18

بازدید:112

اصلاحیه اسناد و پاسخ به سوالات مورخ 6/6/97 گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/07

بازدید:114

گشت، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم (اسناد اصلاحی) ارزیابی قراردادها 241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:241

استعلام قیمت خدمات مشاوره مالی وانجام حسابرسی داخلی استعلام قراردادها 1397/03/29 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:126

استعلام قیمت مطالعات، طراحی و تجهیز نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه‌های مناسب اندازه‌گیری جریان آب در محدوده تاسیسات انتقال آب از سرشاخه های دز به شهر مقدس قم استعلام قراردادها 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/06

بازدید:194

ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه برداری رودخانه های قره چای و مسیله و سرشاخه های اصلی آن شامل طغرود و لق شور مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/06

بازدید:197

ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه‌برداری مسیلهای مهم بخش کهک و مسیلهای مهم منتهی به قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/06

بازدید:160

« 1 2 3 4 5 » صفحه: