شنبه, 4 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
پرسش و پاسخهای مطرح شده جهت رفع ابهام از اسناد مزایده واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب به شهر قم در مخازن 3 و 4 به روش BOO مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:27

واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در ایستگاه‌های فشار شکن 3 و 4 برای تولید انرژی برقابی از طریق تامین منابع مالی، طراحی، تأمین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری به روشBOO مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:50

مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی شریف آباد ، دشت قم و جنوب دشت جعفرآباد استعلام قراردادها 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/23

بازدید:82

خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرای رپرگذاری بخشی از رودخانه های قمرود و صرم و خورآباد استعلام قراردادها 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/14

بازدید:44

مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی شریف آباد ، دشت قم و جنوب دشت جعفرآباد استعلام قراردادها 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/06

بازدید:91

ترازیابی نقطه نشان چاه‌های مشاهده ای و اکتشافی محدوده تحت پوشش استان قم استعلام قراردادها 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/02

بازدید:32

مطالعه و طراحی شبکه جامع پایش کیفیت منابع آب و آلاینده های استان قم ارزیابی قراردادها 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:77

فروش انارهای سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/25

بازدید:83

خدمات نگهبانی از سد 15 خرداد و ساختمان های اداری شرکت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/15

بازدید:59

استعلام مطالعات تعیین حد بستر وحریم دریاچه نمک و حوض سلطان استعلام قراردادها 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:90

حفاری 4 حلقه چاه مشاهده ای مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/18

بازدید:52

اصلاحیه اسناد و پاسخ به سوالات مورخ 6/6/97 گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/07

بازدید:74

گشت، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم (اسناد اصلاحی) ارزیابی قراردادها 190

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:190

استعلام قیمت خدمات مشاوره مالی وانجام حسابرسی داخلی استعلام قراردادها 1397/03/29 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:93

استعلام قیمت مطالعات، طراحی و تجهیز نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه‌های مناسب اندازه‌گیری جریان آب در محدوده تاسیسات انتقال آب از سرشاخه های دز به شهر مقدس قم استعلام قراردادها 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/06

بازدید:148

ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه برداری رودخانه های قره چای و مسیله و سرشاخه های اصلی آن شامل طغرود و لق شور مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/06

بازدید:131

ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه‌برداری مسیلهای مهم بخش کهک و مسیلهای مهم منتهی به قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/06

بازدید:115

ارزیابی کیفی عملیات نقشه برداری رودخانه های استان قم مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/27

بازدید:149

آگهی فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری ارزیابی قراردادها 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:142

انجام عملیات نقشه‌برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم بازه‌های موردی در رودخانه‌های استان قم استعلام قراردادها 172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/07

بازدید:172

« 1 2 3 4 5 » صفحه: