سه‌شنبه, 3 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/06

بازدید:126

پرسش و پاسخهای مطرح شده جهت رفع ابهام از اسناد مزایده واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب به شهر قم در مخازن 3 و 4 به روش BOO مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:47

واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در ایستگاه‌های فشار شکن 3 و 4 برای تولید انرژی برقابی از طریق تامین منابع مالی، طراحی، تأمین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری به روشBOO مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:60

مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی شریف آباد ، دشت قم و جنوب دشت جعفرآباد استعلام قراردادها 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/23

بازدید:94

خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرای رپرگذاری بخشی از رودخانه های قمرود و صرم و خورآباد استعلام قراردادها 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/14

بازدید:53

مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی شریف آباد ، دشت قم و جنوب دشت جعفرآباد استعلام قراردادها 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/06

بازدید:95

ترازیابی نقطه نشان چاه‌های مشاهده ای و اکتشافی محدوده تحت پوشش استان قم استعلام قراردادها 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/02

بازدید:39

مطالعه و طراحی شبکه جامع پایش کیفیت منابع آب و آلاینده های استان قم ارزیابی قراردادها 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:84

فروش انارهای سد 15 خرداد مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/25

بازدید:94

خدمات نگهبانی از سد 15 خرداد و ساختمان های اداری شرکت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/15

بازدید:65

استعلام مطالعات تعیین حد بستر وحریم دریاچه نمک و حوض سلطان استعلام قراردادها 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:99

حفاری 4 حلقه چاه مشاهده ای مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/18

بازدید:66

اصلاحیه اسناد و پاسخ به سوالات مورخ 6/6/97 گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/07

بازدید:81

گشت، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم (اسناد اصلاحی) ارزیابی قراردادها 200

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:200

استعلام قیمت خدمات مشاوره مالی وانجام حسابرسی داخلی استعلام قراردادها 1397/03/29 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:104

استعلام قیمت مطالعات، طراحی و تجهیز نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه‌های مناسب اندازه‌گیری جریان آب در محدوده تاسیسات انتقال آب از سرشاخه های دز به شهر مقدس قم استعلام قراردادها 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/06

بازدید:160

ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه برداری رودخانه های قره چای و مسیله و سرشاخه های اصلی آن شامل طغرود و لق شور مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/06

بازدید:140

ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه‌برداری مسیلهای مهم بخش کهک و مسیلهای مهم منتهی به قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/06

بازدید:124

ارزیابی کیفی عملیات نقشه برداری رودخانه های استان قم مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/27

بازدید:159

آگهی فراخوان عمومی تشخیص صلاحیت نظارت بر عملیات حفاری ارزیابی قراردادها 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/28

بازدید:152

« 1 2 3 4 5 » صفحه: