چهارشنبه, 6 اردیبهشت 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد سال 96 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/24

بازدید:51

خرید ماشین آلات عمرانی مورد نیاز شامل یک دستگاه جرثقیل، یک دستگاه لودر و یک دستگاه بابکت ارزیابی دفتر قراردادها 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:158

نگهداری و زیباسازی محدوده فضای سبز سد 15 خرداد استعلام دفتر قراردادها 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/21

بازدید:90

تجدید مناقصه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/03

بازدید:126

استعلام قیمت رسوب برداری حدفاصل بستر رودخانه دزدان به دایی استعلام دفتر قراردادها 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:117

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/18

بازدید:124

استعلام قیمت خدمات مهندسی و مشاوره تامین مالی نیروگاه های کوچک بر روی خط انتقال سد کوچری به مخازن و سایر خدمات جنبی استعلام دفتر قراردادها 255

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/06

بازدید:255

حراج انار های سد 15 خرداد حراج دفتر قراردادها 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:137

اسناد ارزیابی فنی آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 247

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/25

بازدید:247

اسناد مناقصه خدمات بهره¬برداری، نگهداری، تعمیرات و حراست از خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز تا شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/17

بازدید:294

ارزیابی کیفی جهت آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت ارزیابی دفتر قراردادها 300

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/11

بازدید:300

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/21

بازدید:174

خدمات پشتیبانی نیروی انسانی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:227

ارزیابی فنی مالی مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم ارزیابی دفتر قراردادها 414

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/11

بازدید:414

فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 177

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:177

نصب و راه اندازی تابلو کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاههای بهره برداری آب در استان قم استعلام دفتر قراردادها 285

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/04

بازدید:285

مطالعات تعیین حدبستر و حریم و پهنه بندی سیل و ساماندهی مرحله اول قسمتی از رودخانه قمرود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 269

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/13

بازدید:269

استعلام قیمت ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده¬های منابع آب شرکت آب منطقه¬ای قم استعلام دفتر قراردادها 243

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:243

استعلام قیمت حفاری چهارحلقه چاه مشاهده ای در دشت قم استعلام دفتر قراردادها 152

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:152

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد (فیروز آباد و فیض آباد) مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/02

بازدید:179

« 1 2 3 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای قم است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا