|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

معاونت حفاظت و بهره برداری

سرپرست حفاظت و بهره برداری: محمد دانشور

 

تعریف و خلاصه شغل:

این شغل به منظور برنامه ریزی، حفاظت از منابع آب زیرزمینی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و مدیریت آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه و تدوین برنامه عملیاتی، پیشنهاد سیاست ها،  مدل های بهره برداری، بازنگری و بهبود در روش های بهره برداری و نگهداری به منظور استفاده حداکثر از سرمایه گذاری های انجام شده در تاسیسات مربوط به سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم مکانیزه امور مشترکین و مدیریت آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه صورت می پذیرد. 

شرح وظایف:

1- برنامه‌ریزی فعالیت‌های بهره‌برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی

2- سیاستگذاری و نظارت بر تهیه برنامه‌ها و نظامهای بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب، تأسیسات آبی و پیگیری اجرای برنامه‌ها و دستورالعملها

3- نظارت بر تهیه و مبادله موافقت‌نامه‌های تعمیرات و نگهداری، مرمت، بازسازی و پیگیری اعتبارات مربوطه

4- هدایت، راهبری امور بهره‌برداری، نگهداری، کنترل ایمنی و مدیریت بهینه تأسیسات آبی واگذارشده به بخش خصوصی

5- برنامه ریزی و نظارت عالیه بر بهره برداری، نگهداری و مدیریت بهینه تأسیسات انتقال و توزیع آب

6- سیاستگذاری و نظارت بر تهیه و تدوین، طراحی و اجرای برنامه‌های حفاظت و مهندسی رودخانه‌ها، سواحل و تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و تالابها

7- هماهنگی و برنامه ریزی تهیه و مبادله موافقت نامه های نگهداری و تعمیرات، اصلاح و بازسازی و علاج بخشی تأسیسات آبی

8- هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین سیستم امور مشترکین و وصول آب‌بها و حق اشتراک و نظارت و ارزیابی عملکرد آن

9- نظارت بر اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های مرتبط

10- نظارت بر عملکرد واحدهای منابع آب شهرستانها در زمینه بهره‌برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع و تأسیسات آب

11- هدایت، راهبری و نظارت بر اجرای طرحهای تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی در چارچوب موافقت‌نامه‌های ذیربط

12- برنامه‌ریزی،‌ سازماندهی، هماهنگی و هدایت امور مرتبط با رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک بر اساس قوانین، مقررات و تعهدات قانونی

13- هماهنگی و اجرای فرآیند کنترل ایمنی و پایداری سدها

14- هماهنگی و انجام برنامه اقدامات اضطراری تأسیسات آبی

15- پیگیری و هماهنگی ارتقاء سطح کمی و کیفی نیروی انسانی تأسیسات آبی و آموزش‌های لازم

16- هماهنگی با واحدهای طرح و توسعه در انتقال تأسیسات جدیدالاحداث به واحد بهره‌برداری و پیگیری امور مربوط

17- برنامه ریزی و پیگیری اعتبار موردنیاز بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی

18- بررسی و اقدام لازم جهت عملیاتی کردن و به‌روزرسانی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای دشت‌ها و شبکه‌های آبیاری مختلف و واگذاری اشتراک‌های آب و صدور پروانه‌ها بر حسب نوع کاربری در چارچوب آئین‌نامه‌های مربوط و مقررات جاری

19- نظارت بر کنترل تعیین میزان حق اشتراک، حق‌آبه و آب‌بها با همکاری واحدهای ذیربط و رعایت موارد قانونی جهت تصویب در هیئت مدیره شرکت

20- تایید فرآیند انجام کار برای پذیرش مشترکین به منظور تسریع در زمان پاسخگویی و کاهش مراجعات متقاضیان و مشترکین

21- همکاری در رسیدگی به شکایات مشترکین حقیقی و حقوقی

22- تهیه و تنظیم قراردادهای لازم جهت انعقاد با کلیه مشترکین (کشاورزی، صنعت، شرب و سایر مصارف) و نظارت بر اجرای مفاد قرارداد براساس موارد قانونی

23- راهبری واحدهای ذیربط در جهت ایجاد و هدایت شرکتهای بهره‌برداری و تشکلهای کشاورزی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی  به منظور برقراری نظام بهره‌برداری بهینه از منابع آب

24- ایجاد سیستم مکانیزه بانک اطلاعاتی مشترکین مصارف مختلف، به روزرسانی مستمر آن و ارائه گزارشات لازم به شرکت مدیریت منابع آب ایران

25- همکاری با سایر واحدها در جهت تدوین روشهای مدیریت کم‌آبی و مقابله با بحران آب

26- نظارت بر انجام به موقع صحیح خدمت‌رسانی به مشترکین بر اساس سازوکارهای از پیش تعیین شده

27- دریافت و اعمال اهداف، سیاستها و خط‌مشی از شرکت مادر در امور درآمد و مشترکین

28- برنامه‌ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای شرکت و ارتقاء بهره‌وری و بهبود فعالیتهای مربوط

29- کنترل و به روزرسانی و اصلاح فرآیندهای انجام کار (خدمت رسانی به مشترکین) بطور مستمر

30- اجرای صحیح دستورالعملها و بخشنامه‌های صادره در ارتباط با امور مشترکین

31- آگاهی دقیق از مبانی تعرفه‌های مورد عمل، تطبیق آنها با قوانین و مقررات شرکت

32- کنترل قیمت تمام شده و تجزیه و تحلیل هزینه خدمات به مشترکین، بررسی و تعیین روشهای اقتصادی به‌روز جهت کاهش هزینه و ارائه به حوزه مالی و پشتیبانی

33- برنامه ریزی و نظارت بر نحوه قرائت کنتور، ثبت گزارشات و صدور قبض ماهیانه و ارائه نتایج به حوزه مالی و پشتیبانی

34- کنترل گزارش عدم پرداخت مطالبات مشترکین، بررسی علل عدم پرداخت و اقدام به قطع و وصل اشتراک در صورت لزوم

35- نظارت بر امور مربوط به شناسایی انشعابات خاص، شبکه های فرعی، حذف انشعابات غیرمجاز، تعیین خسارات وارده، تغییر کاربری، تفکیکی و مساحی مجدد

36- نظارت بر اقدامات لازم در خصوص مکانیزه نمودن امور وصول درآمد و به روزنگهداشتن اطلاعات مربوط

37- بررسی و اظهار نظر در مورد متقاضیان خاص و ارائه گزارش مربوط به مراجع بالادستی

38- تأیید پروانه‌های کف‌شکنی، لایروبی چاهها (به استثنای پروانه‌های حفر، اولین پروانه‌ بهره‌برداری، پروانه تغییر محل چاهها در مناطق ممنوعه و پروانه حفر قنات) و مجوزهای مربوطه با هماهنگی معاونت حفاظت و بهره‌برداری

39- تایید تمدید پروانه‌های بهره‌برداری (پس از وصول عوارض و حق‌النظاره) به موجب مجوز صادرشده از معاونت حفاظت و بهره‌برداری

40- نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای حفاری و بررسی موارد تخلف شرکتهای مذکور به منظور اعلام به مراجع قضایی و وزارت نیرو جهت اقدام مقتضی

41- پیگیری دریافت کلیه حقوق دولتی مربوط

42- بررسی گزارشات واصله در خصوص اقدامات خلاف قانون متخلفین وارجاع آن به واحد حقوقی جهت انجام اقدامات لازم

43- تجزیه، تحلیل و تهیه گزارشات و ارائه به مقام مافوق

44- هماهنگی با سایر معاونتها و دفاتر ستادی مدیرعامل در رابطه با پروژه‌های عمرانی و مطالعاتی از طریق معاونت حفاظت و بهره‌برداری و مدیرهماهنگی امور آب شهرستانها

45- ایجاد هماهنگی‌های لازم با واحد درآمد و مشترکین جهت وصول هزینه‌های جبرانی تأمین آب (موضوع ماده 12آئین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و بند ث تبصره 18 بودجه) و ارسال اسناد و مدارک لازم به آن واحد

46- ایجاد هماهنگی لازم بین کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها و کارشناسان حفاظت قسمت جهت انجام اقدامات لازم بر روی پرونده‌های متقاضیان

47- هماهنگی با ستاد شرکت آب منطقه‌ای در بهره‌برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها و سایر اقدامات مربوط

48- پیگیری لازم جهت تعیین و معرفی پرسنل واحد ابلاغ نمایندگی مأمورین موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب

49- هماهنگی لازم در پیگیری تخلفات مربوط به مخازن سدها بر اساس گزارش مأمورین ماده 30

50- بازدید و سرکشی از منطقه تحت سرپرستی در فواصل زمانی مناسب به منظور آگاهی یافتن از موارد تخلفات احتمالی، تهیه گزارش لازم و ارائه به مسئولین ذیربط

51- فراهم نمودن امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری جهت نگهداری سوابق پرونده‌های مشترکین و متقاضیان و مکانیزه نمودن اطلاعات

52- ارائه شرح وظایف ابلاغی به کارکنان تحت امر و برخورد با موارد تخلف اداری و همچنین نظارت بر عملکرد کارکنان

53- حضور در جلسات فرمانداری‌ها یا سایر دستگاههای دولتی شهرستانهای زیرمجموعه به منظور دفاع از مواضع و حقوق شرکت و تبیین مقررات و قوانین جاری

54- شفاف‌سازی گردش کار فعالیتهای حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و اطلاع‌رسانی مناسب و تسریع در روند کار متقاضیان در راستای طرح تکریم ارباب رجوع

55- بررسی و انجام اقدامات لازم در مورد امور مربوط به نیروی انسانی تحت امر (از جمله ارزشیابی عملکرد، فوق‌العاده اضافه‌کار و حق‌مأموریت، آموزش و امور رفاهی و وام کارکنان و ارائه به واحد ذیربط)

56- نظارت بر تامین  ملزومات اداری مورد نیاز و تقاضاهای خرید و خدمات و پیگیری جهت دریافت اجناس و خدمات

57- نظارت بر نحوه بکارگیری اموال منقول و غیرمنقول تحویلی شرکت در منطقه عملکرد و بهسازی آنها

58- نظارت، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر

59- تایید سیاست‌ها و مدل‌های بهره‌برداری و تهیه و تدوین نظام برنامه‌های بهره‌برداری از سدهای مخزنی، تنظیمی، انحرافی و تأسیسات وابسته

60- بررسی و تأئید عملکرد پیمانکاران جهت عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه

61- تایید و نظارت  برنامه‌های تولید نیرو با هماهنگی و ارتباط با مدیریت توانیر

62- بررسی و اظهار نظر درخصوص سازماندهی اهداف و فعالیت های حوزه بهره برداری با نگرش فرایندی و تفکیک فعالیت های صف وستاد

63- نظارت بر گزارش توجیهی جهت ممنوعیت بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی دشت ها در منطقه‘ تمدید یا رفع ممنوعیت با هماهنگی واحدهای ذیربط

64- نظارت برتهیه دستورالعمل و انجام راهنمائی لازم در زمینه حریم و بستر رودخانه وانهار ومسیل ها به امورآب وادارات تابعه

65- نظارت برعملکرد واحدهای شهرستانی در زمینه بهره برداری وحفاظت کمی وکیفی از منابع و تاسیسات آب

66- نظارت درانجام امور مربوط به مشترکین آب کشاورزی، صنعت شرب و پرورش ماهی و ... و انجام امور مربوطه

67- نظارت بر تهیه برنامه های لازم جهت شناسایی عوامل آلوده کننده منابع آب و پیگیری به منظور رفع آلودگی ها باهماهنگی و همکاری سایر ارگانها درچارچوب ضوابط ومقررات حفاظت کیفی وجلوگیری ازآلودگی آنها

68- عضویت و فعالیت در کمیته های مرتبط با وظایف حوزه حسب ابلاغ صادره از سوی مدیرعامل

69- طرح ریزی، هدایت، پیاده سازی وکنترل فعالیت های بهبود به منظور تسهیل در انجام فرایندهای حوزه بهره برداری و حفاظت و ایجاد تحول اداری

70- کنترل گزارش تحلیلی از مجموعه عملکرد سالانه حوزه و سایر کارکردهای مرتبط با وظایف وماموریت های اصلی

71- نظارت و تدوین برنامه های عملیاتی میان مدت و بلندمدت برای فعالیت های حوزه بهره برداری وحفاظت براساس جهت گیری ها وخط مشی های کلان شرکت

72- الگوبرداری از بهترین ها جهت بهبود فرایندهای کاری

73- اجرای روش های اجرایی، دستورالعمل ها و سایر مستندات ابلاغ شده مصوب سازمانی

74- نظارت عالیه بر حسن اجرای تمامی پروژه های طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب

 تاریخ ثبت : 1393/09/11
  آخرین به روزرسانی : 1402/02/16
 
 4935
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 16
 • بیشترین بازدید همزمان : 379
 • بازدید امروز : 28,542
 • بازدید دیروز : 35,615
 • کل بازدید : 9,478,091
 • آخرین به روزرسانی : 1403/03/24 11:18:47
 • شناسه IP شما : 100.28.132.102

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : قم، خیابان شهیدان فاطمی(دور شهر )، نبش کوی شماره یک، شرکت سهامی آب منطقه ای قم
 • کدپستی : 3715653184
 • تلفن : 4-37839093-025
 • فاکس : 37839092-025
 • پست الکترونیکی : info@qmrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :