یکشنبه, 28 مرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

میزخدمت

جلسه میز خدمت شرکت آب منطقه ای قم برگزاری شد

چهارمین جلسه کارگروه استقرار میز خدمت در سال 97 در روز چهارشنبه مورخ 97/05/24 در شرکت آب منطقه ای استان قم برگزار شد.

دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی کیفیت زندگی کاری در شرکت آب منطقه ای قم

دوره آموزشی کیفیت زندگی کاری 97/05/24 در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد.

مسابقات

برگزاری مسابقات قرآنی صنعت آب و برق استان قم

مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه همسر، فرزندان دانشجو وهمکاران صنعت آب و برق استان قم روز چهارشنبه مورخ 97/05/17 در نمازخانه شرکت توزیع برق برگزار شد.

کمیته سلامت اداری

برگزاری جلسه کمیته سلامت اداری آب منطقه ای قم

چهارمین جلسه "کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم" شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد