چهارشنبه, 29 اسفند 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

گشت نوروزی

گشت های نوروزی صیانت و حفاظت از منابع آب استان قم آغاز شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:

پرکردن چاه

پر و مسلوب المنفعه شدن 121حلقه چاه غیر مجاز در استان قم

از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 121حلقه چاه غیر مجاز در استان قم پر و مسلوب المنفعه شده است .

رفع تصرف

رفع تصرفات بستر رودخانه صرم و خورآباد در استان قم

مدیر یت رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای استان قم از آزادسازی حدود 700 متر مربع از تصرفات بستر و حریم رودخانه صرم و خورآباد در بخش کهک استان قم خبرداد.

طرح صیانت

برگزاری جلسه طرح صیانت از منابع آ ب استان قم

دومین جلسه کارگروه مدیریت مصرف، اطلاع رسانی و باز چرخانی آب طرح صیانت از منابع آ ب استان قم روز پنجشنبه مورخ 97/12/23 با حضور مدیرکل پیشگیری از جرم اداره کل دادگستری ،...