یکشنبه, 25 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

پرکردن چاه غیر مجاز

پرکردن یک حلقه چاه غیر مجاز در بخش سلفچگان -نیزار استان قم

چهاردهم آذر ماه نود وهفت یک حلقه چاه غیر مجاز در اراضی هموار لکها از بخش سلفچگان- نیزار استان قم پر شد

جلسه

برگزاری جلسه بهنگام سازی بیلان منابع آب دریاچه نمک در آب منطقه ای...

چهارمین جلسه هماهنگی بهنگام سازی بیلان منابع آب حوضه آبریز دریاچه نمک روز چهارشنبه مورخ 97/09/14 در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد .

ساماب

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار ساماب در آب منطقه ای قم

دوره ی آموزشی و رفع اشکال نرم افزار ساماب دوشنبه و سه شنبه دوازدهم و سیزدهم آذرماه 97 در شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد.

جذب امریه

پذیرش امریه نظام وظیفه عمومی در وزارت نیرو

به منظور استفاده از خدمات مشمولین وظیفه در رشته های مورد نیاز شرکت های تابعه وزارت نیرو در بخش آب پذیرش امریه با قید قرعه صورت می گیرد