سه‌شنبه, 24 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

سفر وزیر

شیوه های بد مصرفی ریشه مشکلات می باشند

وزیر نیرو با بیان اینکه رضایت خاطر یک مفهوم کیفی است گفت: هدف اصلی همه ما در سازمانها و دستگاههای مختلف اجرایی ،نظارتی، قانون گذاری و حتی خارج از سازمانهای رسمی...

بازدید

فرصت ها را برای جلوگیری از فرصت سوزی ها مغتنم بشماریم

در روز سه شنبه هفدهم مهرماه 97 مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات ، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب ایران از آب منطقه ای قم بازدید کردند.

پرکردن چاه غیر مجاز

پرشدن یک حلقه چاه غیر مجاز در بخش کهک استان قم

دهم مهرماه نود وهفت یک حلقه چاه غیر مجاز در اراضی ورجان بخش کهک استان قم پر شد

پرکردن چاه غیر مجاز

یک حلقه چاه غیر مجاز در بخش خلجستان استان قم پر شد

هفتم مهرماه نود وهفت یک حلقه چاه غیر مجاز در اراضی طینوج خلجستان استان قم پر شد