یکشنبه, 29 دی 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
گام دوم انقلاب
سریز سدکبار ششم فروردین 98
سدکبار ششم فروردین 98
شهادت حضرت زهرا(س) تسلیت باد
سد امامزاده اسماعیل
سد کبار استان قم
سد سنجگان استان قم
سد 15 خرداد شرکت آب منطقه ای قم

معاونت طرح و توسعه :  علی خلج

خلاصه وظایف:

     برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی به منظور تصویب مطالعات مراحل اول و دوم طرح‌های سد و شبکه و خطوط آبرسانی، نظارت بر انجام کلیه عملیات اجرائی شرکت، ایجاد ارتباط با عوامل داخلی و برون سازمانی به منظور دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده در چارچوب سیاست‌ها و قوانین و مقررات مربوطه.

 شرح وظایف اصلی:

- برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای انجام کلیه عملیات طرح‌های منابع آب و قراردادهای در دست اجرا .

- همکاری و انجام پشتیبانی‌های تخصصی و فنی با مدیران طرح‌ها در کلیه مراحل مطالعاتی و اجرائی طرح‌های منابع آب.

- همکاری و هماهنگی مستمر با واحدهای بهره‌برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت طرح‌های منابع آب.

- تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیصلاح و همکاری در اعمال نظارت کارفرمایی آنها برای بررسی و اظهار نظر در انجام مراحل مطالعاتی طرح‌ها.

- هماهنگی جهت تحویل موقت و قطعی طرح‌های توسعه منابع آب حوزه طرح و توسعه و تأئید طرح‌ها.

- برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت مستمر بر فرآیند مطالعات در مراحل شناخت، توجیهی و طراحی تفصیلی در طرح‌های توسعه منابع آب و مطالعات اجتماعی و زیست محیطی طرح ها و نیز مطالعات میراث فرهنگی و سیستم‌های دفاع غیرعامل.

- همکاری در انجام امور انتخاب مشاوران و پیمانکاران، تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی و تصویب صورت وضعیت‌ها، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری، کنترل و برآورد هزینه‌ها و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات.

- برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم بر انجام مطالعات و بررسی های «مهندسی ارزش»  در خصوص طرح های توسعه منابع آب.

- برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته‌های تخصصی و ویژه طرح‌های منابع آب در حوزه طرح و توسعه.

- همکاری و هماهنگی به منظور ایجاد ارتباط بین عوامل و واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی در مطالعه و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب.

- ایجاد ارتباط و هماهنگی با دفتر برنامه‌ریزی آب در تهیه و تنظیم برنامه‌های مطالعات و عملیات طرح‌های منابع آب و انجام امور تنظیم موافقت‌نامه‌ها و امور بودجه.

- تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی از وضعیت طرح‌های منابع آب در دست اجرا و ارائه پیشنهادات اصلاحی.

- برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر جهت ساده‌سازی و بهینه نمودن طرح‌های منابع آب مطالعاتی و اجرائی به منظور کاهش زمان‌بندی و هزینه‌ها و با رعایت استانداردها و حفظ اهداف اصلی طرح.

- همکاری و هماهنگی در ایجاد و بکارگیری بانک اطلاعات و مکانیزه نمودن سیستم‌های مربوطه و به روز نگه داشتن آن.

- همکاری و هماهنگی مستمر با کمیته تحقیقات شرکت و پیگیری اجرای مصوبات آن.

- کنترل فنی، نظارت و هدایت پروژه‌های تحقیقاتی شرکت.

- برنامه‌ریزی و هدایت فعالیتهای مربوط به نشر، ترویج، اطلاع رسانی و کاربرد عملی نتایج و دستاوردهای پژوهشی شرکت

- تهیه و اجرای طرحهای مهندسی رودخانه‌ها، دریاها و تغذیه مصنوعی

- جلب سرمایه‌گذاری مردمی، فاینانس داخلی و بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات خارجی.

- ساماندهی و نظارت بر اعمال نظرات کمیته فنی ذیصلاح در تصویب طرحها و اقدام لازم جهت تصویب مراحل مختلف مطالعاتی طرحها.

- انجام سایر وظایف محوله.