یکشنبه, 22 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید گرامی باد
سال99 سال جهش تولید
سدکبار
سد 15 خرداد

 

آمار هفتگی سد ۱۵ خرداد در تاریخ 99/04/20

متوسط بلند مدت

مقدار

واحد

عنوان

66.9398

110.7557

MCM

حجم کل دریاچه

0.745

0.618

m۳/sec

میزان ورودی