چهارشنبه, 29 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سریز سدکبار ششم فروردین 98
سدکبار ششم فروردین 98
سال نو مبارک
سد امامزاده اسماعیل
سد کبار استان قم
سد سنجگان استان قم
سد 15 خرداد شرکت آب منطقه ای قم

 

آمار هفتگی سد ۱۵ خرداد در تاریخ 98/08/21

متوسط بلند مدت

مقدار

واحد

عنوان

50.7523

93.5569

MCM

حجم کل دریاچه

0.737

0.794

m۳/sec

میزان ورودی