دوشنبه, 28 مرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
اوصاف علی به هر زبان باید گفت
سریز سدکبار ششم فروردین 98
سدکبار ششم فروردین 98
سال نو مبارک
سد امامزاده اسماعیل

 

آمار هفتگی سد ۱۵ خرداد در تاریخ 98/05/25

متوسط بلند مدت

مقدار

واحد

عنوان

59.9613

97.7474

MCM

حجم کل دریاچه

0.589

1.399

m۳/sec

میزان ورودی