چهارشنبه, 5 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سریز سدکبار ششم فروردین 98
سدکبار ششم فروردین 98
سال نو مبارک
سد امامزاده اسماعیل
سد کبار استان قم
سد سنجگان استان قم
سد 15 خرداد شرکت آب منطقه ای قم

 

آمار هفتگی سد ۱۵ خرداد در تاریخ 98/04/04

متوسط بلند مدت

مقدار

واحد

عنوان

66.9382

116.6664

MCM

حجم کل دریاچه

0.788

1.479

m۳/sec

میزان ورودی