سه‌شنبه, 3 اردیبهشت 1398

 

آمار هفتگی سد ۱۵ خرداد در تاریخ 98/01/30

متوسط بلند مدت

مقدار

واحد

عنوان

66.7954

109.3042

MCM

حجم کل دریاچه

5.140

8.509

m۳/sec

میزان ورودی