سه‌شنبه, 3 اردیبهشت 1398

معرفی شرکت

 

شرکت آب منطقه ای  قم یکی از شرکتهای زیر مجموعه  شرکت مدیریت منابع آب ایران که از شرکت های دولتی وابسته به وزارت نیرو است می باشد. محدوده عملکرد این شرکت مرزهای سیاسی استان قم و سد ۱۵ خرداد می باشد  و اهداف زیر را دنبال میکند.

 

الف : هدف 
مدیریت منابع آب در حوزه عملکرد به منظور حفاظت از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و مطالعه و بررسی و کنترل منابع آب حوزه تحت پوشش

 

ب : وظایف 
ـ انجام مطالعات لازم برای شناخت ، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق آبی

 

ـ تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های تامین آب و انتقال آب برای بخش های مختلف مصرف ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، آبرسانی به شهرهاوصنایع،پایداری و ایمنی سدها ، مهندسی رودخانه و سواحل ، کنترل سیلاب ، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی

 

ـ بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین آب ، انتقال آب ، تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده

 

ـ اجرای برنامه ها و مصوبات امور اداری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب ( از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بهره برداری از منابع آب ) بعنوان کارگزاری ارجاع می نماید

 

- کارگزاری وزارت نیرو در تخصیص آب مورد نیاز بخش های مختلف مصرف

 

- انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تاسیسات آبی و برق آبی

 

- واگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفه های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط

 

- انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد و سایر وظایف مندرج در اساسنامه