دوشنبه, 31 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته دفاع مقدس گرامی باد
سال جهش تولید گرامی باد
سال99 سال جهش تولید
سدکبار
سد 15 خرداد

مدیریت مالی وپشتیبانی :  شعبانعلی یوسفی خطیر

 

خلاصه وظایف امور مالی :

برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی به منظور تصویب مطالعات مراحل اول و دوم طرح‌های سد و شبکه و خطوط آبرسانی، نظارت بر انجام کلیه عملیات اجرائی شرکت، ایجاد ارتباط با عوامل داخلی و برون سازمانی به منظور دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده در چارچوب سیاست‌ها و قوانین و مقررات مربوطه.

خلاصه وظایف امور کارکنان و پشتیبانی :

برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی انجام امور پرسنلی شرکت از قبیل انتصاب، ترفیع، انتقال و جابجائی، بازخرید سنوات خدمت و بازنشستگی، استعفاء، مأموریت، مرخصی، قراردادهای پرسنلی، صدور احکام و گواهی‌ها و نظارت بر امور درمان و بیمه و بایگانی امور رفاهی پرسنل شاغل و بازنشسته.

 

 شرح وظایف اصلی امور مالی :

- برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای انجام کلیه عملیات طرح‌های منابع آب و قراردادهای در دست اجرا .

- همکاری و انجام پشتیبانی‌های تخصصی و فنی با مدیران طرح‌ها در کلیه مراحل مطالعاتی و اجرائی طرح‌های منابع آب.

- همکاری و هماهنگی مستمر با واحدهای بهره‌برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت طرح‌های منابع آب.

- تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیصلاح و همکاری در اعمال نظارت کارفرمایی آنها برای بررسی و اظهار نظر در انجام مراحل مطالعاتی طرح‌ها.

- هماهنگی جهت تحویل موقت و قطعی طرح‌های توسعه منابع آب حوزه طرح و توسعه و تأئید طرح‌ها.

- برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت مستمر بر فرآیند مطالعات در مراحل شناخت، توجیهی و طراحی تفصیلی در طرح‌های توسعه منابع آب و مطالعات اجتماعی و زیست محیطی طرح ها و نیز مطالعات میراث فرهنگی و سیستم‌های دفاع غیرعامل.

- همکاری در انجام امور انتخاب مشاوران و پیمانکاران، تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی و تصویب صورت وضعیت‌ها، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری، کنترل و برآورد هزینه‌ها و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات.

- برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم بر انجام مطالعات و بررسی های «مهندسی ارزش»  در خصوص طرح های توسعه منابع آب.

- برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته‌های تخصصی و ویژه طرح‌های منابع آب در حوزه طرح و توسعه.

- همکاری و هماهنگی به منظور ایجاد ارتباط بین عوامل و واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی در مطالعه و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب.

- ایجاد ارتباط و هماهنگی با دفتر برنامه‌ریزی آب در تهیه و تنظیم برنامه‌های مطالعات و عملیات طرح‌های منابع آب و انجام امور تنظیم موافقت‌نامه‌ها و امور بودجه.

- تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی از وضعیت طرح‌های منابع آب در دست اجرا و ارائه پیشنهادات اصلاحی.

- برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر جهت ساده‌سازی و بهینه نمودن طرح‌های منابع آب مطالعاتی و اجرائی به منظور کاهش زمان‌بندی و هزینه‌ها و با رعایت استانداردها و حفظ اهداف اصلی طرح.

- همکاری و هماهنگی در ایجاد و بکارگیری بانک اطلاعات و مکانیزه نمودن سیستم‌های مربوطه و به روز نگه داشتن آن.

- همکاری و هماهنگی مستمر با کمیته تحقیقات شرکت و پیگیری اجرای مصوبات آن.

- کنترل فنی، نظارت و هدایت پروژه‌های تحقیقاتی شرکت.

- برنامه‌ریزی و هدایت فعالیتهای مربوط به نشر، ترویج، اطلاع رسانی و کاربرد عملی نتایج و دستاوردهای پژوهشی شرکت

- تهیه و اجرای طرحهای مهندسی رودخانه‌ها، دریاها و تغذیه مصنوعی

- جلب سرمایه‌گذاری مردمی، فاینانس داخلی و بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات خارجی.

- ساماندهی و نظارت بر اعمال نظرات کمیته فنی ذیصلاح در تصویب طرحها و اقدام لازم جهت تصویب مراحل مختلف مطالعاتی طرحها.

- انجام سایر وظایف محوله.

 

شرح وظایف اصلی امور کارکنان و پشتیبانی:

- اجرای قوانین و مقررات استخدامی، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، نظام پرداخت صنعت آب و برق با هماهنگی واحدهای تحت سرپرستی.

- برنامه‌ریزی و نظارت بر انجام امور کارگزینی شرکت از قبیل انتصابات، ترفیعات، نقل و انتقالات، بازخریدی، بازنشستگی، استعفاء، مأموریت‌های داخل و خارج، مرخصی‌ها، انعقاد قرادادهای پرسنلی، صدور احکام کارگزینی و سایر احکام پرسنلی، گواهی اشتغال، سابقه کار و معرفی نامه برای پرسنل با رعایت قوانین و مقررات موضوعه .

- استخدام و جذب نیروی انسانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی با رعایت آئین‌نامه‌ها و مقررات مورد عمل .

- نظارت بر امور بایگانی پرسنلی و ایجاد سیستم مناسب در حفظ و نگهداری سوابق موجود .

- برنامه‌ریزی و هماهنگی امور رفاهی پرسنل و تشکیل کمیته و گروه‌های کاری مرتبط، تهیه و ارائه پیشنهادات و برنامه‌های رفاهی برای شاغلین، بازنشستگان و خانواده‌های آنان و ارائه آن جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره .

- برنامه‌ریزی و نظارت بر امر کنترل ورود و خروج کارکنان .

- نظارت بر استقرار مکانیزه اطلاعات نیروی انسانی و سعی در به روز نگهداشتن بانک اطلاعاتی .

- اجرای تشکیلات و سازماندهی پرسنل در پست‌های مصوب سازمانی با رعایت ضوابط و مقررات طبقه‌بندی مشاغل

- برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ امور اجرائی مربوط به پرداخت و تأمین مزایای کارکنان .

- انجام سایر وظایف محوله.