دوشنبه, 28 اسفند 1396
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
آشنایی دانش آموزان دوره اول دبیرستان با مباحث مربوط به تأمین و مصرف آب در بخشهای مختلف با تأکیدبرکشاورزی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز کف شکنی و لایروبی چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست مجوز تغییر کاربری آب چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست چاه بجای قنات شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر روش حفاری شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی تمدید مجوز پیشکار قنات شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
اخذ تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی در خواست برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های در حال بهره برداری شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نام صاجب مجوز بهره برداری از آب سطحی شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب شرب شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
مجوز بهره برداری از آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز بسته بندی آب برای شرب شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای قم است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا