یکشنبه, 29 دی 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
گام دوم انقلاب
سریز سدکبار ششم فروردین 98
سدکبار ششم فروردین 98
شهادت حضرت زهرا(س) تسلیت باد
سد امامزاده اسماعیل
سد کبار استان قم
سد سنجگان استان قم
سد 15 خرداد شرکت آب منطقه ای قم

کد خدمت عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
13021446100 حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446101 حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446103 حفر چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446102 استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446125 رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور (نصب منصوبات) شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446106 صدور پروانه کف شکنی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446105 مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446107 صدور مجوز تحویل سوخت برای چاههای دیزلی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446104 مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی، صنعتی، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021447122 رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آّب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446121 رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
13021446119 تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
18051450104 ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
18051450103 تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
18051450102 طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
18051450101 تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
18051450100 راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی نجات آب
15031451000 آمار و اطلاعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای قم حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
13021449000 نظارت ، ارزیابی و کنترل پیمانکاران شرکت آب منطقه ای قم حضوری نظارت ، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
13021448000 استعلامات سازمانی شرکت آب منطقه ای قم حضوری استعلامات سازمانی
« 1 2 3 » صفحه: