پنجشنبه, 31 خرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/28

بازدید:143

خرید یک دستگاه جرثقیل( پشت کامیونی) 25 تنی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/28

بازدید:109

خرید یک دستگاه لودر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 130

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/28

بازدید:130

خرید یک دستگاه مینی لودر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/28

بازدید:108

برق رسانی ب تصفیه خانه جدید قم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/21

بازدید:138

ساخت یک دستگاه شیرسوزنی 1600 میلی متر با فشار کاری 16 بار ، همراه با حمل، نصب و بهره برداری آزمایشی مطابق نمونه فعلی در حال بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/28

بازدید:109

فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/14

بازدید:110

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد سال 96 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 194

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/24

بازدید:194

خرید ماشین آلات عمرانی مورد نیاز شامل یک دستگاه جرثقیل، یک دستگاه لودر و یک دستگاه بابکت ارزیابی دفتر قراردادها 317

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:317

نگهداری و زیباسازی محدوده فضای سبز سد 15 خرداد استعلام دفتر قراردادها 172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/21

بازدید:172

تجدید مناقصه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 228

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/03

بازدید:228

استعلام قیمت رسوب برداری حدفاصل بستر رودخانه دزدان به دایی استعلام دفتر قراردادها 197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:197

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/18

بازدید:195

استعلام قیمت خدمات مهندسی و مشاوره تامین مالی نیروگاه های کوچک بر روی خط انتقال سد کوچری به مخازن و سایر خدمات جنبی استعلام دفتر قراردادها 343

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/06

بازدید:343

حراج انار های سد 15 خرداد حراج دفتر قراردادها 272

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:272

اسناد ارزیابی فنی آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/25

بازدید:340

اسناد مناقصه خدمات بهره¬برداری، نگهداری، تعمیرات و حراست از خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز تا شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 414

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/17

بازدید:414

ارزیابی کیفی جهت آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت ارزیابی دفتر قراردادها 405

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/11

بازدید:405

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 273

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/21

بازدید:273

خدمات پشتیبانی نیروی انسانی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 322

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:322

« 1 2 3 4 » صفحه: