دوشنبه, 2 بهمن 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
نگهداری و زیباسازی محدوده فضای سبز سد 15 خرداد استعلام دفتر قراردادها 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/21

بازدید:140

تجدید مناقصه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 199

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/03

بازدید:199

استعلام قیمت رسوب برداری حدفاصل بستر رودخانه دزدان به دایی استعلام دفتر قراردادها 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:163

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 167

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/18

بازدید:167

استعلام قیمت خدمات مهندسی و مشاوره تامین مالی نیروگاه های کوچک بر روی خط انتقال سد کوچری به مخازن و سایر خدمات جنبی استعلام دفتر قراردادها 311

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/06

بازدید:311

حراج انار های سد 15 خرداد حراج دفتر قراردادها 223

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:223

اسناد ارزیابی فنی آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 312

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/25

بازدید:312

اسناد مناقصه خدمات بهره¬برداری، نگهداری، تعمیرات و حراست از خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز تا شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 377

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/17

بازدید:377

ارزیابی کیفی جهت آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت ارزیابی دفتر قراردادها 371

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/11

بازدید:371

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/21

بازدید:237

خدمات پشتیبانی نیروی انسانی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:289

ارزیابی فنی مالی مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم ارزیابی دفتر قراردادها 476

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/11

بازدید:476

فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 225

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:225

نصب و راه اندازی تابلو کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاههای بهره برداری آب در استان قم استعلام دفتر قراردادها 369

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/04

بازدید:369

مطالعات تعیین حدبستر و حریم و پهنه بندی سیل و ساماندهی مرحله اول قسمتی از رودخانه قمرود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 318

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/13

بازدید:318

استعلام قیمت ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده¬های منابع آب شرکت آب منطقه¬ای قم استعلام دفتر قراردادها 285

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:285

استعلام قیمت حفاری چهارحلقه چاه مشاهده ای در دشت قم استعلام دفتر قراردادها 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:207

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد (فیروز آباد و فیض آباد) مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 243

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/02

بازدید:243

اسناد ارزیابی فنی مالی مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 243

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/30

بازدید:243

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 438

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:438

« 1 2 3 4 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای قم است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا