چهارشنبه, 31 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خرید دو دستگاه گاز ژنراتور مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/17

بازدید:129

خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ لاستیکی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/28

بازدید:157

خرید یک دستگاه جرثقیل( پشت کامیونی) 25 تنی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/28

بازدید:128

خرید یک دستگاه لودر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/28

بازدید:141

خرید یک دستگاه مینی لودر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/28

بازدید:118

برق رسانی ب تصفیه خانه جدید قم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/21

بازدید:148

ساخت یک دستگاه شیرسوزنی 1600 میلی متر با فشار کاری 16 بار ، همراه با حمل، نصب و بهره برداری آزمایشی مطابق نمونه فعلی در حال بهره برداری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 122

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/28

بازدید:122

فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/14

بازدید:121

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد سال 96 مزایده یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/24

بازدید:208

خرید ماشین آلات عمرانی مورد نیاز شامل یک دستگاه جرثقیل، یک دستگاه لودر و یک دستگاه بابکت ارزیابی دفتر قراردادها 329

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:329

نگهداری و زیباسازی محدوده فضای سبز سد 15 خرداد استعلام دفتر قراردادها 187

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/21

بازدید:187

تجدید مناقصه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 246

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/03

بازدید:246

استعلام قیمت رسوب برداری حدفاصل بستر رودخانه دزدان به دایی استعلام دفتر قراردادها 209

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/26

بازدید:209

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/18

بازدید:201

استعلام قیمت خدمات مهندسی و مشاوره تامین مالی نیروگاه های کوچک بر روی خط انتقال سد کوچری به مخازن و سایر خدمات جنبی استعلام دفتر قراردادها 360

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/06

بازدید:360

حراج انار های سد 15 خرداد حراج دفتر قراردادها 286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:286

اسناد ارزیابی فنی آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 347

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/25

بازدید:347

اسناد مناقصه خدمات بهره¬برداری، نگهداری، تعمیرات و حراست از خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز تا شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 426

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/17

بازدید:426

ارزیابی کیفی جهت آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت ارزیابی دفتر قراردادها 418

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/11

بازدید:418

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 306

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/21

بازدید:306

« 1 2 3 4 » صفحه: