یکشنبه, 28 آبان 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/18

بازدید:162

استعلام قیمت خدمات مهندسی و مشاوره تامین مالی نیروگاه های کوچک بر روی خط انتقال سد کوچری به مخازن و سایر خدمات جنبی استعلام دفتر قراردادها 303

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/06

بازدید:303

حراج انار های سد 15 خرداد حراج دفتر قراردادها 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/04

بازدید:208

اسناد ارزیابی فنی آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 298

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/25

بازدید:298

اسناد مناقصه خدمات بهره¬برداری، نگهداری، تعمیرات و حراست از خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز تا شهر قم مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 368

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/17

بازدید:368

ارزیابی کیفی جهت آمار برداری سراسری(دورسوم)از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی تحت پوشش شرکت ارزیابی دفتر قراردادها 356

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/11

بازدید:356

خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات و ساختمانهای اداری ستاد و منابع آب شهرستان قم و سد 15 خرداد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 226

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/21

بازدید:226

خدمات پشتیبانی نیروی انسانی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 280

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:280

ارزیابی فنی مالی مناقصه گشت ، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم ارزیابی دفتر قراردادها 467

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/11

بازدید:467

فعالیت های خدمات پشتیبانی خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/26

بازدید:214

نصب و راه اندازی تابلو کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاههای بهره برداری آب در استان قم استعلام دفتر قراردادها 354

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/04

بازدید:354

مطالعات تعیین حدبستر و حریم و پهنه بندی سیل و ساماندهی مرحله اول قسمتی از رودخانه قمرود مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 307

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/13

بازدید:307

استعلام قیمت ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسناد و پرونده¬های منابع آب شرکت آب منطقه¬ای قم استعلام دفتر قراردادها 278

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/13

بازدید:278

استعلام قیمت حفاری چهارحلقه چاه مشاهده ای در دشت قم استعلام دفتر قراردادها 197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/28

بازدید:197

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خرداد (فیروز آباد و فیض آباد) مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 228

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/10/02

بازدید:228

اسناد ارزیابی فنی مالی مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 233

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/09/30

بازدید:233

مطالعات تعیین حد بستر و حریم و پهنه بندی سیلاب و مرحله اول ساماندهی رودخانه سلمان و سرشاخه های آن مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 427

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/29

بازدید:427

فروش انارهای سد 15خرداد حراج دفترقراردادها 193

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/07/22

بازدید:193

4 خرید تابلو برق کنتورهای هوشمند آب و برق مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 398

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/08

بازدید:398

ترک تشریفات بهره برداری از سامانه انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود و تلمبه خانه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/30

بازدید:237

« 1 2 3 4 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای قم است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا