|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

پرسشنامه‌ ارزیابی‌ مدیریت‌ دانش‌ سازمان بهره وری آسیایی‌ (APO)

پرسشنامه‌ ارزیابی‌ مدیریت‌ دانش‌ سازمان بهره وری آسیایی‌ (APO)

دستورالعمل‌ تکمیل‌ پرسشنامه‌:

لطفا بر اساس‌ امتیازبندی انجام‌ شده‌ در جدول‌ زیر، با توجه‌ به‌ گزاره‌های مطرح‌ شده‌ و بر مبنای اطلاعاتی‌ که‌ دارید، پرسشنامه‌ را تکمیل‌ و عدد مورد نظر خود را برای هر سؤال‌ در ستون‌ مربوطه‌ درج‌ نمایید.

امتیاز ١ ٢ ٣ ٤ ٥

گزینه‌

پاسخ‌

به‌ هیچ‌ وجه‌ انجام‌ نمی‌شود یا

خیلی‌ ضعیف‌ انجام‌ می‌شود.

به‌ طور ضعیف‌

انجام‌ می‌شود.

به‌  اندازه‌  کافی‌

انجام‌ می‌شود.

به‌ خوبی‌ انجام‌

می شود.

بسیار خوب‌ 

انجام‌ می‌شود.

 

شماره‌

گزاره‌

شرح‌ سؤال‌ ١ ٢ ٣ ٤ ٥

1

این‌ سازمان‌، دانش‌، دیدگاه‌ و راهبرد مربوط‌ به‌ چشم‌ انداز، مأموریت‌ و اهداف‌ سازمانی‌ را به‌ کارکنان‌ اعلام‌ نموده‌ است‌.

 

 

 

 

 
2

در این‌ سازمان‌، هماهنگی‌ سازمانی‌ لازم‌ برای‌ رسمیت‌ بخشیدن‌ به‌ ابتکارات‌ مدیریت‌ دانش‌ (از قبیل‌: ایجاد واحد هماهنگی‌ مرکزی‌ برای‌ مدیریت‌ دانش‌، انتصاب‌ مدیر عالی‌ دانش‌، تشکیل‌ تیم‌های‌ فناوری‌ ارتباطات‌ و بهبود کیفیت‌، طراحی‌ و استقرار شبکه‌های‌ دانش‌) انجام‌ شده‌ است‌.

         
3

منابع‌ مالی‌ لازم‌ به‌ مدیریت‌ دانش‌ در سازمان‌ اختصاص داده‌ شده‌ است‌.

         
4

این‌ سازمان‌ سیاستی‌ مشخص‌ برای‌ محافظت‌ از دانش‌ خود (برای‌ مثال‌، حق‌ تألیف‌، حق‌ اختراع‌، مدیریت‌ دانش‌، و امنیت‌ دانش‌) دارد.

         
5

مدیران‌ سازمان‌، الگوی‌ ارزش‌های‌ تسهیم‌ دانش‌ و کار گروهی‌ هستند. آنها (مدیران‌) وقت‌ زیادی‌ را صرف‌ توزیع‌ اطلاعات‌ و تسهیل‌ جریان‌ دانش‌ بین‌ کارکنان‌ کلیه‌ واحدهای‌ سازمان‌ می‌نمایند.

         
6

مدیریت‌ سازمان‌، بهبود عملکرد، یادگیری‌ فردی‌ و سازمانی‌، تسهیم‌ دانش‌ و خلق‌ دانش‌ و نوآوری‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد و برای‌ بهبود آنها پاداش‌ می‌دهد.

         
7

سازمان‌، قابلیت‌های‌ اصلی‌ خود را (قابلیت‌هایی‌ که‌ از جنبه‌ راهبردی‌ مهم‌ بوده‌ و مزیت‌ رقابتی‌ ایجاد می‌کنند) مشخص و آنها را با مأموریت‌ و اهداف‌ راهبردی‌ خود هماهنگ‌ می‌کند.

         
8

سازمان‌، سیستم‌های‌ کاری‌ و فرایندهای‌ کلیدی‌ خود را برای‌ خلق‌ ارزش‌ برای‌ مشتریان‌ و دستیابی‌ به‌ تعالی‌ عملکرد، طراحی‌ می‌کند.

         
9

سازمان‌ فناوری‌ جدید و تسهیم‌ دانش‌ را در طراحی‌ فرایندهای‌ کاری‌ مورد توجه‌ قرار می‌دهد.

         
10

این‌ سازمان‌، سیستمی‌ سازماندهی‌ شده‌ برای‌ مدیریت‌ موقعیت‌های‌ بحرانی‌ یا رخدادهای‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ دارد که‌ انجام‌ عملیات‌های‌ مستمر و بی‌ وقفه‌، جلوگیری‌ از وقوع‌ مشکلات‌ و نیل‌ به‌ بهبود را تضمین‌ می‌کند.

         
11

این‌ سازمان‌، فرایندهای‌ کاری‌ کلیدی‌ خود را اجرا و مدیریت‌ می‌کند تا اطمینان‌ حاصل‌ شود که‌ به‌ نیازهای‌ مشتریان‌ پاسخ‌ داده‌ می‌شود و نتایج‌ تجاری‌، پایدار می‌مانند.

         
12

این‌ سازمان‌، به‌ طور مستمر فرایندهای‌ کاری‌ خود را ارزیابی‌ کرده‌ و بهبود می‌دهد، تا به‌ عملکرد بهتری‌ دست‌ یابد، انحرافات‌ را کاهش‌ و محصولات‌ و خدمات‌ را بهبود دهد، و اطلاعات‌ روزآمد مربوط‌ به‌ آخرین‌ روندهای‌ تجاری‌، بهبودها و دستورات‌ مربوطه‌ را داشته‌ باشند.

         
13

برنامه‌های‌ تربیتی‌، آموزشی‌ و توسعه‌ شغلی‌ سازمان‌ دانش‌، مهارت‌ها و شایستگی‌های‌ مورد نیاز برای‌ کارکنان‌ را ایجاد و نیل‌ به‌ اهداف‌ کلی‌ سازمان‌ را پشتیبانی‌ می‌کنند، و در عملکرد بالای‌ کارکنان‌ سهم‌ دارند.

         
14

این‌ سازمان‌، یک‌ فرایند نظام‌مند آشناسازی‌ برای‌ کارکنان‌ جدید دارد که‌ شامل‌ آشنایی‌ آنان‌ با مدیریت‌ دانش‌ و مزایای‌ آن‌، سیستم‌ مدیریت‌ دانش‌ و ابزارهای‌ مدیریت‌ دانش‌ می‌باشد.

         
15

این‌ سازمان‌، دارای‌ فرایندهای‌ رسمی‌ مشاوره‌ کارکنان‌، مربی‌گری‌ و آموزش‌ می‌باشد.

         
16

در این‌ سازمان‌، تسهیم‌ دانش‌ و کار گروهی‌ به‌ طور فعالانه‌ای‌ تشویق‌ شده‌ و پاداش‌ داده‌ یا اصلاح‌ می‌شوند.

         
17

این‌ سازمان‌، دارای‌ یک‌ بانک‌ اطلاعات‌ از قابلیت‌های‌ کارکنان‌ می‌باشد.

         
18

کارکنان‌ سازمان‌، در گروه‌های‌ کوچک‌ (مانند حلقه‌های‌ کیفیت‌، تیم‌های‌ بهبود کار، تیم‌های‌ بین‌وظیفه‌ای‌ و جوامع‌ کاری‌) سازماندهی‌ شده‌ تا به‌ مشکلات‌ و نگرانی‌های‌ محیط‌ کار پاسخ‌ دهند.

         
19

مدیریت‌ سازمان‌، برای‌ توسعه‌ قابلیت‌های‌ لازم‌ برای‌ تسهیل‌ مدیریت‌ دانش‌ اثربخش‌، زیرساخت‌های‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (از قبیل‌ اینترنت‌، اینترانت‌ و وب‌ سایت‌) ایجاد نموده‌ است‌.

         
20

زیرساخت‌ فناوری‌ اطلاعات‌ سازمان‌، با راهبرد مدیریت‌ دانش‌ سازمان‌ هماهنگ‌ می‌باشد.

         
21

در این‌ سازمان‌، همه‌ افراد به‌ رایانه‌ دسترسی‌ دارند.

         
22

در این‌ سازمان‌، همه‌ افراد به‌ اینترنت‌، اینترانت‌ و آدرس‌ پست‌ الکترونیک‌ دسترسی‌ دارند.

         
23

اطلاعات‌ موجود در وب‌ سایت‌ و اینترانت‌ سازمان‌، به‌ طور مرتب‌ روزآمد می‌شود.

         
24

اینترانت‌ سازمان‌ (یا یک‌ شبکه‌ مشابه‌ آن‌)، به‌ عنوان‌ یک‌ منبع‌ اصلی‌ ارتباطات‌ در کل‌ سازمان‌ برای‌ پشتیبانی‌ انتقال‌ دانش‌ یا تسهیم‌ اطلاعات‌، استفاده‌ می‌شود.

         
25

در این‌ سازمان‌، فرایندهای‌ نظام‌مند برای‌ شناسایی‌، خلق‌، ذخیره‌، تسهیم‌ و بکارگیری‌ دانش‌ وجود دارد.

         
26

این‌ سازمان‌، برای‌ شناسایی‌، جمع‌آوری‌ و نگهداری‌ اطلاعات‌ دارائی‌های‌ دانشی‌ و منابع‌ دانشی‌ در کل‌ سازمان‌ یک‌ مخزن‌ دانش‌ دارد.

         
27

در این‌ سازمان‌ دانش‌ حاصل‌ از کارها یا پروژه‌ های‌ اتمام‌ یافته‌، مستند شده‌ و تسهیم‌ می‌شود.

         
28

دانش‌ حیاتی‌ مربوط‌ به‌ کارکنانی‌ که‌ سازمان‌ را ترک‌ می‌کنند در داخل‌ سازمان‌ حفظ‌ و نگهداری‌ می‌شود.

         
29

این‌ سازمان‌، بهترین‌ روش‌های‌ انجام‌ کار و دروس‌ آموخته‌ شده‌ را در کل‌ واحدها تسهیم‌ می‌کند به‌ نحوی‌ که‌ دوباره‌کاری‌ها و اختراع‌ مجدد چرخ به‌ طور مستمر در آن‌ اتفاق نمی‌افتد.

         
30

الگوبرداری‌ از داخل‌ و بیرون‌ سازمان‌ انجام‌ می‌شود و نتایج‌ آن‌ برای‌ بهبود عملکرد سازمانی‌؛ و خلق‌ دانش‌ جدید استفاده‌ می‌شود.

         
31

این‌ سازمان‌، ارزش‌های‌ مربوط‌ به‌ یادگیری‌ و نوآوری‌ را به‌ طور مستمر تشریح‌ و تقویت‌ می‌نماید.

         
32

این‌ سازمان‌، مخاطره‌پذیری‌ و امکان‌ اشتباه‌ افراد را به‌ عنوان‌ فرصت‌ یادگیری‌ تلقی‌ می‌کند البته‌ تا زمانی‌ که‌ این‌ موارد (مخاطره‌ و اشتباه‌) تکرار نشوند.

         
33

تیم‌های‌ بین‌وظیفه‌ای‌ برای‌ مقابله‌ با مسائل‌ یا مشکلاتی‌ که‌ در واحدهای‌ مختلف‌ درون‌ سازمان‌ اتفاق می‌ افتد، تشکیل‌ می‌شود.

         
34

افراد احساس‌ توانمندی‌ می‌کنند و این‌ احساس‌ را دارند که‌ عموماً سازمان‌ برای‌ افکار و سهم‌ آنها در کارارزش‌ قائل‌ می‌شود.

         
35

مدیریت‌ سازمان‌، مایل‌ به‌ آزمایش‌ ابزارها و فنون‌ جدید است‌.

         
36

سازمان‌ برای‌ کار کردن‌ افراد با یکدیگر و تسهیم‌ اطلاعات‌ آنان‌ با هم‌، مشوقهایی‌ را در نظر می‌گیرد.

         
37

این‌ سازمان‌، سابقه‌ اقدامات‌ انجام‌ شده‌ در زمینه‌ اجرای‌ موفق‌ مدیریت‌ دانش‌ و سایر ابتکارات‌ مشابه‌ را نگهداری‌ می‌کند.

         
38

در این‌ سازمان‌، برای‌ ارزیابی‌ تأثیر ابتکارات‌ دانشی‌ و سهم‌ افراد در آن‌، ، شاخص‌هایی‌ ساخته‌ شده‌ و بکار گرفته‌ می‌شوند.

         
39

سازمان‌ از طریق‌ کاهش‌ زمان‌ چرخه‌ عملیات‌، صرفه‌جویی‌ بیشتر در هزینه‌، افزایش‌ اثربخشی‌، استفاده‌ کارا از منابع‌ (از جمله‌ دانش‌)، بهبود تصمیم‌گیری‌ و افزایش‌ سرعت‌ نوآوری‌ به‌ بهره‌وری‌ بالاتر دست‌ یافته‌ است‌.

         
40

این‌ سازمان‌ در نتیجه‌ بهبود بهره‌وری‌، کیفیت‌ و رضایت‌ مشتری‌، سودآوری‌ (ارزش‌ آفرینی‌) خود را افزایش‌ داده‌ است‌.

         
41

سازمان‌ در نتیجه‌ به‌کارگیری‌ دانش‌، برای‌ بهبود فرایندهای‌ تجاری‌ یا روابط‌ با مشتریان‌، کیفیت‌ محصولات‌ و یا خدمات‌ خود را بهبود داده‌ است‌.

         
42

سازمان‌ در نتیجه‌ بهره‌وری‌ بالاتر، افزایش‌ سودآوری‌ و کیفیت‌ بهتر محصولات‌ و خدماتبه‌ رشد پایدار دست‌ یافته‌ است‌.

         

 تاریخ ثبت : 1401/09/02
  آخرین به روزرسانی : 1401/09/02
 حامد
 2523
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 35
 • بیشترین بازدید همزمان : 379
 • بازدید امروز : 15,575
 • بازدید دیروز : 29,053
 • کل بازدید : 8,785,815
 • آخرین به روزرسانی : 1403/02/31 10:12:11
 • شناسه IP شما : 3.230.154.90

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : قم، خیابان شهیدان فاطمی(دور شهر )، نبش کوی شماره یک، شرکت سهامی آب منطقه ای قم
 • کدپستی : 3715653184
 • تلفن : 4-37839093-025
 • فاکس : 37839092-025
 • پست الکترونیکی : info@qmrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :