|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مقالات منتشر شده توسط همکاران

فهرست مقالات منتشرشده توسط همکاران تا پایان سال 1402 (مقالات بر اساس سال انتشار مرتب گردیده است).

جهت دریافت اصل فایل مقالات می توانید با شماره 37199432-025 (دبیرخانه کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای قم) تماس حاصل نمایید.

ردیف سال انتشار نام ژورنال/کنفرانس عنوان مقاله نام همکار/ همکاران نویسنده لینک مقاله
1 2023 Australian Geomechnics Journal VOL:58, NO:3, 143-158 Comparison Of Mohr-Coulomb and Hardening Soil Constitutive Models for Simulation of Settlements in The Karkheh Earth Dam امیر حق شناس آدرمنابادی (Amir Haghshenas-Adarmanabadi) https://australiangeomechanics.org/papers/comparison-of-mohr-coulomb-and-hardening-soil-constitutive-models-for-simulation-of-settlements-in-the-karkheh-earth-dam/
2 2020 Theoretical and Applied Climatology 141: 331-342. Effect of meteorological data quality control and data adjustment on the reference evapotranspiration: a case study in Jafariye, Iran روح اله یاری (Ruhullah Yari) https://link.springer.com/article/10.1007/s00704-020-03215-2
3 2019 Journal of Hydrosciences and Environment3(5): 30-34 Groundwater Level Forecasting by Application of Artificial Neural Network Approach: A Case Study in Qom Plain, Iran ابوذر هادی پور (A. Hadipour) https://jhe.usb.ac.ir/article_4972_32f264ba32e066335b43dd6a9dbe03d2.pdf
4 2016 Water, Air & Soil Pollution, 227: 1-18 Evaluation of Horizontal–Vertical Subsurface Hybrid Constructed Wetlands for Tertiary Treatment of Conventional Treatment Facilities Effluents in Developing Countries امیر حق شناس آدرمنابادی (Amir Haghshenas-Adarmanabadi) https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-015-2718-6
5 2013 International Journal of Mechanical Sciences 75 (2013) 66–79 Free vibration and dynamic response of a fluid-coupled double elliptical plate system using Mathieu functions حجت اله خاآنی (Hojat A. Khaani) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020740313001665
6 1401 ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، 9 اسفندماه، اهواز بررسی جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی جهت تعادل بخشی منابع آبی و مدیریت کنترل و دفع زه آب (مطالعه موردی دشت قم)  محمدرضا اقبالی https://civilica.com/doc/1640045/
7 1401 چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، 1 تا 3 آذرماه، قم، دانشگاه قم بررسی روشهای جایگزینی منابع آب زیرزمینی با پساب در محدوده های مطالعاتی شریف آباد، دشت قم و جنوب دشت جعفرآباد محمدرضا اقبالی، حامد سلامی، سعیده سامی https://civilica.com/doc/1630903/
8 1401 چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، 1 تا 3 آذرماه، قم، دانشگاه قم شبیه‌سازی کیفی آب زیرزمینی با استفاده از مدل MT3D (مطالعه موردی: آبخوان قم) روح اله یاری، امیر حق شناس آدرمنابادی https://civilica.com/doc/1630835/
9 1401 چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، 1 تا 3 آذرماه، قم، دانشگاه قم پتانسیل‌یابی کیفی منابع آب زیرزمینی استان قم با رویکرد تأمین مصارف شرب در آینده امیر حق شناس آدرمنابادی، علیرضا روح اللهی، حسین رضاحاجی بیدگلی، روح اله یاری https://civilica.com/doc/1630786/
10 1401 چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، 1 تا 3 آذرماه، قم، دانشگاه قم بررسی وضعیت سامانه‌های تصفیه و دفع فاضلاب‌های روستایی و جوامع کوچک در کشور امیر حق شناس آدرمنابادی فایل موجود
11 1401 نشریه آبیاری و زهکشی ایران 1(16): 53-39 پیش بینی عملکرد نیشکر تحت مدیریت‌های مختلف مزرعه با استفاده از مدل Aqua Crop (مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی) سید مرتضی مرادیان وفایی https://idj.iaid.ir/article_144619.html
12 1400 سومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی، 31 شهریورماه، تهران. بررسی کارایی مدل آکواکراپ در برآورد محصول نیشکر در استان خوزستان (مطالعه موردی کشت و صنعت سلمان فارسی) سید مرتضی مرادیان وفایی https://civilica.com/doc/1303608/
13 1400 مجله تحقیقات آب و خاک ایران، دوره: 52، شماره: 10- 2635-2623. بررسی اجزای شاخص ردپای آب گیاه نیشکر در شرایط زهکشی آزاد، کنترل شده و تامین نیاز آبی (مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی) سید مرتضی مرادیان وفایی https://ijswr.ut.ac.ir/article_85625.html
14 1399 نشریه حفاظت منابع آب و خاک  9(4): 56-35 بررسی الگوی کشت بهینه متناسب با آب قابل برنامه‌ریزی و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها (مطالعه موردی محدوده مطالعاتی قم-کهک) سعید امامی فر، رضا محمدی احمدآبادی، مجتبی علی مددی https://journals.srbiau.ac.ir/article_16058.html
15 1398 هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 16 بهمن ماه، تهران افزایش دقت تعیین بستر رودخانه های مخروط افکنه ای با تلفیق نتایج مطالعات ریخت شناسی ، اقتصادی اجتماعی و مدلسازی یک بعدی و دو بعدی سیلاب محمدرضا اقبالی، مهدی سیجانی https://civilica.com/doc/999006/
16 1398 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، 24 بهمن ماه، تهران، دانشگاه تهران. تحلیل اقتصادی حداقل سطح تحت پوشش بهینه دستگاه آبیاری سنترپیوت با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی ناحیه عمرانی سوم خداآفرین اردبیل) سید مرتضی مرادیان وفایی https://civilica.com/doc/1005386/
17 1398 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، 24 بهمن ماه، تهران، دانشگاه تهران. محاسبه اجزای شاخص رد پای آب در کشت بهاره و تابستانه تولید ذرت در شهرستان اهواز سید مرتضی مرادیان وفایی https://civilica.com/doc/1005387/
18 1397 پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو، 21 اردیبهشت، تهران ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دشت سلفچگان- نیزار با استفاده از روش SINTACS مجتبی علی مددی https://civilica.com/doc/772934/
19 1397 همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، 10 اردیبهشت، ساری قیمت گذاری و تعیین ارزش اقتصادی آب در استان قم با استفاده از قیمت های محلی مجتبی علی مددی https://civilica.com/doc/790169/
20 1397 فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دوره: 8، شماره: 30 تخصیص بهینه منابع آب با در نظر گرفتن اولویت های کاربران در استان قم مجتبی علی مددی https://civilica.com/doc/1399560/
21 1397 سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، 5 آذرماه، تهران. ASSESSING COASTAL FLOODING EXPOSURE TO SEA LEVEL RISE- A CASE STUDY OF BANDAR ABBAS CITY ابوذر هادی پور https://civilica.com/doc/822123/
22 1397 یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، 9 بهمن ماه، اهواز لزوم شکل گیری سازمان نظام مهندسی رودخانه ها، مجاری آبی و کنترل سیلاب مهدی حاجی زاده، مجتبی علی مددی، محمدرضا اقبالی https://civilica.com/doc/898259/
23 1396 اولین همایش بحران دریاچه نمک و پدیده گرد و غبار در حوضه مرکزی ایران، 6 اردیبهشت ماه، قم، دانشگاه قم. تغییرات مکانی و زمانی شوری آب زیرزمینی در استان قم روح اله یاری، مجتبی علی مددی https://civilica.com/doc/635856/
24 1396 فصلنلمه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب 8 (30): 103-115. پیش‌بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت سناریوهای مختلف مدیریتی با استفاده از مدل MODFLOW روح اله یاری https://www.waterjournal.ir/article_74238.html
25 1396 مجله آب و فاضلاب، 4 (110): 33-21 ارزیابی آلودگی چاه‏‏ها‏ی آب شرب شهر قم به نیترات طی سال‏های 1385-1392 رضا محمدی احمدآبادی https://www.wwjournal.ir/article_44941.html
26 1396 مجله علوم و مهندسی آبیاری. 40(3): 166-151 ارزیابی روش­های مختلف توسعه منحنی سنجه رسوب و مدل­های شبیه­سازی کامپیوتری به منظور تخمین بار رسوبی حوضه آبریز مازندران امیر حق شناس آدرمنابادی https://jise.scu.ac.ir/article_13313.html
27 1395 هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 17 ابان ماه، تهران بررسی معیارهای موثر در تصمیم گیری استفاده مجدد از پساب  ابوذر هادی پور https://civilica.com/doc/529292/
28 1395 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. 2 تا 4 شهریور، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان. بررسی کارایی معادلات جذب در پیش­بینی حذف فسفر در تالاب­های مصنوعی زیرسطحی هیبریدی امیر حق شناس آدرمنابادی https://sid.ir/paper/871386/fa
29 1395 مجله علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 77(3): 126-111 بررسی کارایی تالاب­های مصنوعی زیرسطحی هیبریدی در کاهش بار آلی پساب تصفیه­خانه­های فاضلاب شهری با استفاده از گیاهان آبزی مختلف امیر حق شناس آدرمنابادی https://jstnar.iut.ac.ir/browse.php?a_id=3404&sid=1&slc_lang=fa
30 1395  اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش­ها و راهکارها، 27 و 28 مهرماه، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان امکان­سنجی استفاده از تالاب مصنوعی زیرسطحی جهت تصفیه تکمیلی پساب شرب بر اساس استانداردهای کیفی امیر حق شناس آدرمنابادی https://civilica.com/doc/614386/
31 1394 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره: 25، شماره: 124 اثر ضدباکتریایی دندریمر پلی آمیدوآمین نسل دوم و چهارم بر برخی از باکتری های موجود در منابع آبی محمد احمدی جبلی https://civilica.com/doc/1789921/
32 1394 نشریه دانشگاه علوم پزشکی اراک » (پیاپی 99)، شهریور 1394 شماره6 بررسی کارایی دندریمر پلی پروپیلن ایمین نسل دوم در حذف باکتری های اشرشیاکلی، پروتئوس میرابیلیس، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس از محلول آبی محمد احمدی جبلی http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-3520-fa.html
33 1394 هفتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا، 16 تا 18 دی ماه، تهران. مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرها مطالعه موردی منطقه 2 کلانشهر قم جعفر مهدوی نیا فایل موجود
34 1394 هفتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا، 16 تا 18 دی ماه، تهران. بررسی انواع بافت های فرسوده شهری و راهکارهای مداخله در آن؛ مطالعه موردی بافت پیرامون مسجد جامع شهر قم جعفر مهدوی نیا فایل موجود
35 1394 نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. 23 و 24 اردیبهشت، مشهد، دانشگاه فردوسی مقایسه کاهش آلاینده COD در تالاب­های افقی زیرسطحی با پوشش­های گیاهی مختلف امیر حق شناس آدرمنابادی https://www.sid.ir/paper/869354/fa
36 1393 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره: 8، شماره: 4 تاثیر ضدباکتریایی دندریمر پلی پروپیلن ایمین- G۲بر اشرشیا کلی، آنتروباکتر کلواکه، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس محمد احمدی جبلی https://civilica.com/doc/1543230/
37 1393 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 925-933 تأثیر ضدباکتریایی دندریمر پلی‌پروپیلن‌ایمین نسل دوم و پلی‌آمیدوآمین نسل چهارم بر باکتری‌های کلبسیلا اوکسی‌توکا، سودوموناس آئروژینوزا و پروتئوس میرابیلیس در محیط آزمایشگاهی محمد احمدی جبلی https://jsums.medsab.ac.ir/article_501_93a35a381f824c7b6dd785f6fe6d312b.pdf
38 1393 نخستین همایش کشوری بحران ها و چالش های آب در حوزه دریاچه نمک، قم نقش بهره وری منابع آب در برون رفت از بحران آبی استان قم رضا مقدم فردویی، مجتبی علی مددی https://civilica.com/doc/341578/
39 1393 مجله پژوهش آب ایران. 8 (15): 223-227 مقایسه کارایی نرم­افزارهای MSEEP و PLAXIS در برآورد نشت از بدنه سدهای خاکی (مطالعه موردی سد کرخه) امیر حق شناس آدرمنابادی https://iwrj.sku.ac.ir/article_11021.html
40 1393 مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی علوم کشاورزی و محیط‌زیست. اسفندماه 1393، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ارزیابی اثر پوشش گیاهی مختلف بر روی حذف BOD5 در تالاب­های مصنوعی زیرسطحی افقی امیر حق شناس آدرمنابادی فایل موجود
41 1393 دومین همایش ملی بحران آب. 18 و 19 شهریورماه. شهرکرد. دانشگاه شهرکرد مقایسه ویژگی­های برکه­های تثبیت و تالاب­های مصنوعی در تصفیه تکمیلی پساب­ها امیر حق شناس آدرمنابادی https://civilica.com/doc/305572/
42 1392 شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، 9 مهرماه، تبریز ارزیابی خاصیت آنتی باکتریال دندریمر پلی پروپیلن ایمین G2 بر روی باکتری‌های جدا شده از منابع آبی روستاهای استان قم محمد احمدی جبلی https://civilica.com/doc/237269/
43 1392 شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، 9 مهرماه، تبریز بررسی جمعیت باکتریایی مقاوم به ارسنیک چشمه تراورتن ساز امامزاده سید جلال‌الدین (باباگرگر) و شناسایی فرایند زیستی مرتبط با حذف ارسنیک محمد احمدی جبلی https://civilica.com/doc/237296/
44 1392 فصلنامه بهداشت در عرصه، دوره: 1، شماره: 3 بررسی کیفیت و تعیین اندیس های پایداری منابع آب شرب روستاهای استان قم محمد احمدی جبلی https://civilica.com/doc/665167/
45 1392 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 29 بهمن ماه، تهران برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب و توسعه پایدار در مناطق خشک (مطالعه موردی استان قم) سید حسن رضوی، رضا محمدی احمدآبادی https://civilica.com/doc/268971/
46 1392 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 29 بهمن ماه، تهران بررسی پتانسیل کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آب (مطالعه موردی استان قم)  ابوذر هادی پور https://civilica.com/doc/269361/
47 1392 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، 29 بهمن ماه، تهران راهکارههای تشویق و ترغیب جامعه به سوی مصرف بهینه آب رضا مقدم فردویی، مجتبی علی مددی https://civilica.com/doc/269387/
48 1392 نخستین همایش ملی بازیافت آب. 6 و 7 بهمن ماه. تهران. دانشگاه تهران معرفی طرح پایلوت تالاب مصنوعی زیرسطحی اجراشده در اصفهان امیر حق شناس آدرمنابادی https://civilica.com/doc/314329/
49 1392 نخستین همایش ملی بازیافت آب. 6 و 7 بهمن ماه. تهران. دانشگاه تهران بررسی کلی پارامترهای مؤثر بر روی اولویت­بندی مصارف پساب­های بازیافت شده امیر حق شناس آدرمنابادی فایل موجود
50 1392 نخستین همایش ملی بازیافت آب. 6 و 7 بهمن ماه. تهران. دانشگاه تهران مقایسه نحوه تخصیص پساب­های بازیافت­شده شهری به مصارف مختلف در کشور و دیگر مناطق دنیا امیر حق شناس آدرمنابادی فایل موجود
51 1391 سومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب. 20 و 21 شهریورماه 1391. مازندران، ساری آشنایی با تالاب­های مصنوعی بعنوان یک روش بهینه و سازگار با محیط‌زیست در تصفیه پساب­ها امیر حق شناس آدرمنابادی https://civilica.com/doc/335397/
52 1390 دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران، 28 اردیبهشت ماه، زنجان. بررسی و ارایه راهکارهای غلبه بر مشکلات پیش روی مدیریت منابع آب با رویکرد مدیریت تعارضات محسن صمدی، محمدرضا اقبالی، ابوذر هادی پور، احمد حاصلی https://civilica.com/doc/115970/
53 1390 دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران، 28 اردیبهشت ماه، زنجان. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب استان قم و ارایه راهکارهای کاهش اثرات محمدرضا اقبالی، احمد حاجی حسینی مسگر، محسن صمدی، ابوذر هادی پور  https://civilica.com/doc/116127/
54 1390 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، 6 اردیبهشت ماه، سمنان، دانشگاه سمنان بررسی تاثیر لایه بندی در پخش و رقیق شدگی آلودگی ناشی از تخلیه فاضلاب در دریا ابوذر هادی پور https://civilica.com/doc/121203/
55 1390 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، 6 اردیبهشت ماه، سمنان، دانشگاه سمنان کاربرد GIS و منطق فازی در تهیه مدل سیستم پشتیبانی تصمیمگیری مکانی سواحل (مطالعه موردی سواحل جنوبی ایران) ابوذر هادی پور https://civilica.com/doc/121288/
56 1390 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، 6 اردیبهشت ماه، سمنان، دانشگاه سمنان ارایه مدل فازی به منظور تعیین حساسیت مناطق ساحلی به آلودگی نفتی ابوذر هادی پور https://civilica.com/doc/121331/
57 1390 پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، تهران ارزیابی نیاز آب زیست محیطی رودخانه قمرود در سناریوهای مختلف ابوذر هادی پور https://civilica.com/doc/122686/
58 1390 پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، تهران ارزیابی کیفی منابع آب دشت سلفچگان-نیزار و اثرات زیست محیطی آن جعفر احمدی، ابوذر هادی پور https://civilica.com/doc/122687/
59 1390 نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، 24 آذرماه، قم تعاریف، اوانین، استانداردها و پتانسیل آبهای غیر متعارف در سطح استان قم جعفر احمدی، مجتبی علی مددی https://civilica.com/doc/175999/
60 1390 سی امین گردهمایی علوم زمین، تهران بررسی فرونشست در دشت علی آباد قم رضا مقدم فردویی، رضا محمدی احمدآبادی، مجتبی علی مددی https://civilica.com/doc/182483/
61 1389 مهندسی دریا; ۶ (۱۱) :۴۵-۵۷ رسوب شناسی سواحل غرب خلیج نایبند و رسوبگذاری رسوبات کربناته در بندر صیادی عسلویه سعیده سامی https://marine-eng.ir/article-1-78-fa.html
62 1389 همایش علمی چالش آب در استان قم بررسی و ارایه راهکارهای غلبه بر مشکلات پیش روی مدیریت منابع آب استان قم با رویکرد مدیریت تعارضات محسن صمدی، احمد حاجی حسینی مسگر، ابوذر هادی پور، محمدرضا اقبالی https://civilica.com/doc/109749/
63 1389 همایش علمی چالش آب در استان قم بررسی مسایل و راهکارهای کاهش اثرات و پیامدهای زیست محیطی انتقال آب بین حوزه ای(مطالعه موردی آبرسانی از سد کوچری به قم)  احمد حاجی حسینی مسگر،  ابوذر هادی پور، محمدرضا اقبالی، محسن صمدی، https://civilica.com/doc/109736/
64 1389 همایش علمی چالش آب در استان قم ارزیابی چند معیاره انتقال آبهای سطحی مازاد وپساب جنوب استان تهران به دشت مسیله قم   ابوذر هادی پور، احمد حاصلی، محمدرضا اقبالی،  احمد حاجی حسینی مسگر https://civilica.com/doc/109734/
65 1389 همایش ملی آب با رویکرد آب پاک، 11 اسفندماه تهران بررسی اثرات و ارایه راهکارهای کاهش پیامدهای زیست محیطی طرح آبرسانی به قم ابوذر هادی پور، احمد حاجی حسینی مسگر، محمدرضا اقبالی، احمد حاصلی https://civilica.com/doc/104339/
66 1389 همایش ملی آب با رویکرد آب پاک، 11 اسفندماه تهران کاربرد ماتریس ایرانی در ارزیابی اثرات زیست محیطی شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست سد 15 خرداد ابوذر هادی پور، محمدرضا اقبالی، محسن صمدی https://civilica.com/doc/104340/
67 1389 همایش ملی آب با رویکرد آب پاک، 11 اسفندماه تهران بررسی اثرات و پیامدهای عدم مدیریت یکپارچه منابع آب بر وضعیت کیفی منابع آب (مطالعه موردی حوزه آبریز دریاچه نمک) ابوذر هادی پور، محمدرضا اقبالی، محسن صمدی https://civilica.com/doc/104331/
68 1389 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 10 آبان ماه، دانشگاه تهران. ارزیابی اثرات زیست محیطی انتقال آب بین حوزه ای با استفاده از ماتریس ایرانی و چک لیست تشریحی ابوذر هادی پور، احمد حاجی حسینی مسگر، محمدرضا اقبالی https://civilica.com/doc/93340/

 تاریخ ثبت : 1400/09/20
  آخرین به روزرسانی : 1403/03/06
 یار
 134
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 15
 • بیشترین بازدید همزمان : 379
 • بازدید امروز : 27,965
 • بازدید دیروز : 35,615
 • کل بازدید : 9,477,514
 • آخرین به روزرسانی : 1403/03/24 11:18:47
 • شناسه IP شما : 100.28.132.102

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : قم، خیابان شهیدان فاطمی(دور شهر )، نبش کوی شماره یک، شرکت سهامی آب منطقه ای قم
 • کدپستی : 3715653184
 • تلفن : 4-37839093-025
 • فاکس : 37839092-025
 • پست الکترونیکی : info@qmrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :