سه‌شنبه, 7 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید گرامی باد
سال99 سال جهش تولید
سدکبار
سد 15 خرداد

ما کارکنان شرکت آب منطقه ای قم با اعتقادی راسخ بر این باوریم :
 
۱ – منابع آب کشور یکی از مهمترین نعمت های الهی و یک ثروت ملی است .
۲ – وظیفه داریم در جهت بهره برداری بهینه از منابع آب نهایت تلاش خود را به کار گیریم .
۳ – در ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب ، به عنوان مایه اصلی حیات گامهای موثری را برداریم .
۴ – صرفه جوئی کم مصرف کردن نیست ، درست مصرف کردن است .
۵ – وظایف قانونی  خود را با ایمان به اراده و خود باوری و نظارت و توکل بر خالق هستی به انجام برسانیم .
۶ – با رعایت اصول صرفه جوئی و پرهیز از تجمل گرائی و هزینه های غیر ضروری در استفاده هر چه بهتر از منابع و امکانات موجود تلاش نمائیم .
۷ – عدالت گستری ، مهرورزی ، خدمت به بندگان خدا وپیشرفت وتعالی مادی و معنوی مبنای فعالیتهای ماست .
۸- رعایت ادب ، نزاکت ، عدالت و انصاف را رمز بقاء شرکت تلقی می کنیم .
۹ – در هر شرائطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی از جمله تواضع و فروتنی ، متانت ، رازداری ، امانت داری ، صداقت در گفتار و رفتار ، پرهیز از غیبت و تملق و دوری از اسراف و تبذیر پایبندیم .
۱۰ – خدمات صادقانه ما موجب غنا و تعالی در زندگی مردم می شود و روابط بین ما و مردم را تقویت می نماید .
۱۱ – در جهت اشاعه فرهنگ فضیلت سازمانی و سلامت اداری و ترویج وجدان کاری ، از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد .
۱۲ – با رعایت موازین شرعی و اجرای صحیح قوانین و مقررات ، سلامت اداری را در محیط کار خود تقویت می نمائیم .
۱۳ – کلید رمز موفقیت شرکت در رضایت ارباب رجوع است ، ما در هنگام ارائه خدمت به این ویژیگی پای بندیم . و رضایت خداوند تبارک و تعالی را در رضایت مردم می دانیم .  
۱۴ – نیروی انسانی  شرکت به عنوان ارزشمندترین منابع به حساب می آیند ، لذا هیچ تردیدی در اثرگذاری پندار ، رفتار و کردار آنها در تعامل با  مراجعان را نداریم .
۱۵ – برای ارتقاء کارآئی و اثربخشی وظائف خود و رضایت مندی مراجعان ،  بر دانش و مهارت حرفه ای خود می افزائیم
۱۶ – نظم ، آراستگی ، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعی موفقیت    خود  می دانیم .
۱۷ – تعلقات سازمانی را در خود می پرورانیم و به همکاران احترام می گذاریم تا با وحدت و همدلی در جهت حفظ کرامت و رضایت ارباب رجوع گامهای مثبتی برداریم .
۱۸ –  فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از بسترهای تعالی خود و شرکت می دانیم  .
۱۹- مطمئناً موفقیت مادی شرکت مورد توجه است ، ولی ما آن را  وسیله ای ، برای تامین هدفی گسترده تر که ارائه خدمات صادقانه و مناسب تر باشد ، می دانیم .
۲۰- برای تحقق مطالبات قانونی مردم و حفظ و صیانت از منابع موجود به مطالعه کمی و کیفی و استحصال منابع آب جدید می پردازیم .