شنبه, 4 بهمن 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید گرامی باد
سال99 سال جهش تولید
سدکبار
سد 15 خرداد

 

آمار هفتگی سد ۱۵ خرداد در تاریخ 99/09/07

متوسط بلند مدت

مقدار

واحد

عنوان

49.7352

97.3473

MCM

حجم کل دریاچه

1.614

1.123

m۳/sec

میزان ورودی