جمعه, 26 دی 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سال جهش تولید گرامی باد
سال99 سال جهش تولید
سدکبار
سد 15 خرداد

ورودی های رسیدگی به شکایات به شرح ذیل عبارتند از :

  1. مراجعه حضوری به واحد بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت

  2. سامانه ثبت و پیگیری شکایات وزارت نیرو:    http://bazres.moe.gov.ir                                                                                                      

  3. سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایت شرکت مدیریت منابع آب ایران :      http://www.wrm. ir/SC.php?type=static&id=23

  4. سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت ( سامد) :          http://www.saamad.ir                                       

  5. سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور :    https://shekayat.bazresi.ir