نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 سالاریه قم 997 484799 3829646 0 12.3 20.9 31.3 40.5 28.9 45.2 125.4 0 0 0 0 0
2 وشنوه 2000 499327 3790037 0 11 36.5 20 44 16 74 112 0 0 0 0 0
3 کوه سفید 847 516745 3851131 0 8 10 21 23 21 33 67 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.