دوشنبه, 28 مرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
اوصاف علی به هر زبان باید گفت
سریز سدکبار ششم فروردین 98
سدکبار ششم فروردین 98
سال نو مبارک
سد امامزاده اسماعیل

ردیف

عنوان محور

عنوان پژوهش

1

منابع آب

بررسی و ارائه روش نوین و کارآمد برای محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان‌های استان.

2

اقتصاد آب

محاسبه قیمت تمام شده طرح‌ انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قمرود در شرایط فعلی و با لحاظ هدفمندسازی یارانه‌ها.

3

مدیریت ریسک و بحران

بررسی نحوه استقرار سیستم پدافند غیر عامل و مقاوم سازی سامانه های خط انتقال آب قم در برابر حوادث غیر مترقبه.

4

محیط زیست

بررسی اثرات اجرای پوشش بستر رودخانه قمرود بر وضعیت آبخوان دشت قم.

5

مدیریت و برنامه ریزی

بررسی اثرات احداث استخرهای آبیاری نوین در مزارع بر راندمان مصرف آب کشاورزی.

6

مدیریت و برنامه ریزی

بررسی تغییرات وضعیت کشاورزی استان قم پس از اجرای طرح احیا و تعادل بخشی.