چهارشنبه, 15 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ولادت با سعادت حضرت امام علی النقی علیه السلام بر تمام شیعیان جهان مبارک باد
سال جهش تولید گرامی باد
سال99 سال جهش تولید
سدکبار
سد 15 خرداد

معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت :  سیدسعیدحسنی

خلاصه وظایف:

     برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر انجام فعالیتهای منتهی به  مدیریت منابع و مصارف و تخصیص بهینه آب ،  تهیه و تنظیم برنامه مالی و بودجه‌ای شرکت، ارزیابی و کنترل بودجه، بررسی پیشرفت برنامه های جاری و پروژه های عمرانی و تعیین اولویت های موجود در سرمایه گذاری، بررسیهای اقتصادی طرحهای در دست اجرا و بهره برداری شده به منظور ارتقاء شاخصهای بهره وری و تقویت بنیه اقتصادی شرکت، استقرار سیستم اطلاعات جغرافیایی  براساس برنامه ها و سیاستهای ابلاغ شده از ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران بر حسب مورد.

 شرح وظایف اصلی:

- هماهنگی و ایجاد  ارتباط با دفاتر ذیربط ستاد وزارت نیرو ، معاونت امور آب و آبفا و شرکت مدیریت منابع آب ایران  و  دریافت اطلاعات، برنامه‌‌های کلی، قوانین ومقررات، مصوبات و دستورالعملهای موضوعه در زمینه فعالیتهای دفتر برنامه ریزی آب .

- برنامه ریزی ونظارت در استقرار سیستم  اطلاعاتی مورد نیاز برای ارزیابی منابع و مصارف آب در حوزه ها و محدوده های مطالعاتی ، تخصیص بودجه و اعتبارات و سایر فعالیتهای دفتر.

- برنامه‌ریزی و انجام مطالعات و برآوردهای منابع و مصارف به منظور شناخت کمبودها و محدودیتها و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم.

-  بررسی و نظارت بر تعیین میزان عرضه و تقاضای آب ، جمع آوری ، پردازش و استخراج اطلاعات  لازم به منظور  تصمیم گیری های سطوح مدیریت میانی و مدیریت عالی شرکت .

- بررسی‌های لازم در خصوص مدیریت تقاضا و جمع آوری و پردازش داده های مربوط به پتانسیل های موجود به منظور برنامه ریزی و پاسخگوئی به نیاز بخشهای مختلف شرب ، صنعت و کشاورزی.

- برنامه‌ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی، سرمایه ای و جاری شرکت و انجام ارزیابی عملکرد برنامه  مالی شرکت در فعالیتهای طرح و جاری.

- نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و انجام اقدامات لازم تا اخذ مصوبه مجمع عمومی درخصوص تصویب بودجه پیشنهادی و بودجه اصلاحی و اعلام نتایج به واحدها.

- تهیه و تدوین برنامه های مصوب عملیاتی با همکاری مدیران سطوح میانی و ارشد شرکت تحت کمیته برنامه ریزی آب و ابلاغ مصوبات به واحدهای ذیربط و انجام پیگیریهای لازم.

- برنامه ریزی و نظارت بر تامین منابع مالی و اعمال مدیریت موثر در تخصیص بودجه و ارائه رهنمودهای لازم در روند تخصیص به طرحها و برنامه های جاری.

- برنامه ریزی و نظارت بر اعمال سیاستها و برنامه های بخش آب همگام با برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و براساس برنامه ها و سیاستهای ابلاغ شده از ستاد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران برحسب مورد.

- برنامه ریزی و نظارت بر مطالعات اقتصادی طرحهای منابع آب و بازده اقتصادی طرحها و برنامه های مصوب به منظور افزایش بهره وری و بهبود وضعیت اقتصادی شرکت و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری.

-  برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت در تکمیل و بهنگام  نمودن قیمت تمام شده آب، تعرفه ها و ارزش اقتصادی آب و شاخصهای اقتصادی کلیه طرحهای مطالعاتی و سنجش و ارزیابی آنها در یک سیستم یکپارچه و نظام دار اولویت بندی شده.

- برنامه ریزی و هماهنگی انجام فعالیتهای مطالعاتی در پروژه های تامین آب ، نیازهای مختلف کشاورزی و صنعتی و شهری در قالب اولویتهای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی.

- برنامه ریزی و هماهنگی لازم در انجام مطالعات و بررسیهای منابع آب و خاک با استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور پشتیبانی سطوح مختلف برنامه ریزی و مدیریت منابع آب.

- شرکت در جلسات کمیته برنامه ریزی  شرکت و اظهار نظر در مورد برنامه های مطروحه و همکاری با واحدهای شرکت و راهنمائی آنها در تنظیم برنامه های مورد نظر.

- شرکت در کمیته ها و گروههای کاری موقت و دائم و ارائه گزارشات مرتبط و مورد نیاز در زمینه فعالیتهای واحد.

- بررسی عملکرد برنامه ها و طرحهای اجرا شده و مقایسه اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده ، ارزشیابی عملیات فعالیتهای عمرانی و جاری و تهیه کارنامه فعالیتهای شرکت.

- برنامه ریزی و نظارت در تهیه و تدوین فرایندهای گردش عملیات و روشهای اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن

-  بررسی و شناسایی روشهای تأمین و تجهیز منابع مالی.

- انجام سایروظایف محوله.