چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز کف شکنی و لایروبی چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست مجوز تغییر کاربری آب چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست چاه بجای قنات شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر روش حفاری شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی تمدید مجوز پیشکار قنات شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
اخذ تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی در خواست برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های در حال بهره برداری شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری از منابع آب سطحی شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نام صاجب مجوز بهره برداری از آب سطحی شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب شرب شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ شرکت آب منطقه ای قم حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای قم است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا