پنجشنبه, 5 مرداد 1396
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه بجای قنات شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز نصب منصوبات چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز حفر چاه جدید شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز کف شکنی و افزایش عمق چاه شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز حفر چاه به جای چاه(تغییر محل چاه) شرکت آب منطقه ای قم حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای قم است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا