چهارشنبه, 31 مرداد 1397
پرکردن چاه غیر مجاز
 پر و مسلوب المنفعه شدن یک حلقه چاه غیر مجاز در بخش سلفچگان قم
یک حلقه چاه غیر مجاز جدیدالحفر در اراضی یکه باغ بخش سلفچگان قم در تاریخ 97/05/27پر و مسلوب المنفعه شد.
أكثر...
 

پرکردن چاه غیر مجاز
 یک حلقه چاه غیر مجاز در بخش خلجستان قم پر و مسلوب المنفعه شد
یک حلقه چاه غیر مجاز در روستای سولقان بخش خلجستان قم در تاریخ 97/05/25 پر و مسلوب المنفعه شد.
أكثر...
 

میزخدمت
 جلسه میز خدمت شرکت آب منطقه ای قم برگزاری شد
چهارمین جلسه کارگروه استقرار میز خدمت در سال 97 در روز چهارشنبه مورخ 97/05/24 در شرکت آب منطقه ای استان قم برگزار شد.
أكثر...
 

دوره آموزشی
 برگزاری دوره آموزشی کیفیت زندگی کاری در شرکت آب منطقه ای قم
دوره آموزشی کیفیت زندگی کاری 97/05/24 در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد.
أكثر...
 

مسابقات
 برگزاری مسابقات قرآنی صنعت آب و برق استان قم
مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه همسر، فرزندان دانشجو وهمکاران صنعت آب و برق استان قم روز چهارشنبه مورخ 97/05/17 در نمازخانه شرکت توزیع برق برگزار شد.
أكثر...
 

کمیته سلامت اداری
 برگزاری جلسه کمیته سلامت اداری آب منطقه ای قم
چهارمین جلسه "کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم" شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد
أكثر...
 

پرکردن چاه غیر مجاز
 پر و مسلوب المنفعه شدن یک حلقه چاه غیر مجاز در بخش مرکزی قم
یک حلقه چاه غیر مجاز در روستای خورآباد بخش مرکزی قم در تاریخ 97/05/17پر و مسلوب المنفعه شد.
أكثر...
 

گردهمایی
 گردهمایی عظیم حامیان آب در استان قم
گردهمایی بزرگ حامیان آب با حضور استاندار ، مدیرکل روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب کشور و مسئولین استانی جمعه نوزدهم مرداد 97 در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد.
أكثر...
 

دوره آموزشی
 برگزاری دوره آموزشی سامان در شرکت آب منطقه ای قم
دوره آموزشی سامان چهاردهم و پانزدهم مردادماه 97 در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد.
أكثر...
 

میزخدمت
 برگزاری جلسه میز خدمت شرکت آب منطقه ای قم
سومین جلسه کارگروه استقرار میز خدمت یکشنبه مورخ 97/05/14 در شرکت آب منطقه ای استان قم برگزار شد
أكثر...
 

 
« 1 2 3 » صفحه: