پنجشنبه, 24 آبان 1397

مشاهده فازهای پروژه

 

 

عنوان گروه :  طرح و توسعه
عنوان پروژه:  تفصفیه خانه جدید دودهک
کارفرما:  شرکت آب منطقه ای قم
پیمانکار:  
محل اجرا:  دودهک
تاریخ شروع پروژه:  
تاریخ پایان پروژه:  
مبلغ:  0
مهندسین مشاور:
مجری طرح :
پیشرفت فیزیکی کل طرح: 0
توضیح مختصر:
توضیح طرح:
موقعیت پروژه: در دست اجرا

    

 

تاریخ ثبت: 1395/02/22   | بازدید:1339