Saturday, 10 Khordad 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
سال جهش تولید گرامی باد
سال99 سال جهش تولید
سدکبار
سد 15 خرداد

 

Cat Name : عمومی

Doc NumSubjecttypepublisherSend FateVisit Count 
فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت استفاده از ظرفیت های تفریحی و توریستی و گردشگری سد 15 خردادAssessmentقراردادها89

Show Details

Submit Date: 2020-02-15

visit:89

خدمات پشتیبانی خودروییA single-stage Tenderقراردادها79

Show Details

Submit Date: 2019-05-08

visit:79

خدمات عمومی شرکتA single-stage Tenderقراردادها68

Show Details

Submit Date: 2019-05-08

visit:68

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خردادA single-stage bidقراردادها224

Show Details

Submit Date: 2019-02-25

visit:224

پرسش و پاسخهای مطرح شده جهت رفع ابهام از اسناد مزایده واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب به شهر قم در مخازن 3 و 4 به روش BOOA single-stage bidقراردادها114

Show Details

Submit Date: 2019-02-19

visit:114

واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در ایستگاه‌های فشار شکن 3 و 4 برای تولید انرژی برقابی از طریق تامین منابع مالی، طراحی، تأمین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری به روشBOOA single-stage bidقراردادها112

Show Details

Submit Date: 2019-02-02

visit:112

مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی شریف آباد ، دشت قم و جنوب دشت جعفرآبادInquiryقراردادها154

Show Details

Submit Date: 2018-11-14

visit:154

خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرای رپرگذاری بخشی از رودخانه های قمرود و صرم و خورآبادInquiryقراردادها123

Show Details

Submit Date: 2018-11-05

visit:123

مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی شریف آباد ، دشت قم و جنوب دشت جعفرآبادInquiryقراردادها149

Show Details

Submit Date: 2018-10-28

visit:149

ترازیابی نقطه نشان چاه‌های مشاهده ای و اکتشافی محدوده تحت پوشش استان قمInquiryقراردادها101

Show Details

Submit Date: 2018-10-24

visit:101

مطالعه و طراحی شبکه جامع پایش کیفیت منابع آب و آلاینده های استان قمAssessmentقراردادها156

Show Details

Submit Date: 2018-10-21

visit:156

فروش انارهای سد 15 خردادA single-stage bidقراردادها140

Show Details

Submit Date: 2018-10-17

visit:140

خدمات نگهبانی از سد 15 خرداد و ساختمان های اداری شرکتA single-stage Tenderقراردادها130

Show Details

Submit Date: 2018-10-07

visit:130

استعلام مطالعات تعیین حد بستر وحریم دریاچه نمک و حوض سلطانInquiryقراردادها164

Show Details

Submit Date: 2018-09-26

visit:164

حفاری 4 حلقه چاه مشاهده ایA single-stage Tenderقراردادها135

Show Details

Submit Date: 2018-09-09

visit:135

اصلاحیه اسناد و پاسخ به سوالات مورخ 6/6/97 گشت و بازرسیTwo single-stage Tenderقراردادها141

Show Details

Submit Date: 2018-08-29

visit:141

گشت، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم (اسناد اصلاحی)Assessmentقراردادها270

Show Details

Submit Date: 2018-08-06

visit:270

استعلام قیمت خدمات مشاوره مالی وانجام حسابرسی داخلیInquiryقراردادها2018-06-19 172

Show Details

Submit Date: 2018-06-13

visit:172

استعلام قیمت مطالعات، طراحی و تجهیز نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه‌های مناسب اندازه‌گیری جریان آب در محدوده تاسیسات انتقال آب از سرشاخه های دز به شهر مقدس قمInquiryقراردادها 233

Show Details

Submit Date: 2018-05-27

visit:233

ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه برداری رودخانه های قره چای و مسیله و سرشاخه های اصلی آن شامل طغرود و لق شورTwo single-stage Tenderقراردادها230

Show Details

Submit Date: 2018-05-27

visit:230

« 1 2 3 4 5 » Page: