Wednesday, 5 Tir 1398
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
سریز سدکبار ششم فروردین 98
سدکبار ششم فروردین 98
سال نو مبارک
سد امامزاده اسماعیل
سد کبار استان قم
سد سنجگان استان قم
سد 15 خرداد شرکت آب منطقه ای قم

 

Cat Name : عمومی

Doc NumSubjecttypepublisherSend FateVisit Count 
خدمات پشتیبانی خودروییA single-stage Tenderقراردادها23

Show Details

Submit Date: 2019-05-08

visit:23

خدمات عمومی شرکتA single-stage Tenderقراردادها26

Show Details

Submit Date: 2019-05-08

visit:26

اجاره زمین های کشاورزی سد 15 خردادA single-stage bidقراردادها154

Show Details

Submit Date: 2019-02-25

visit:154

پرسش و پاسخهای مطرح شده جهت رفع ابهام از اسناد مزایده واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب به شهر قم در مخازن 3 و 4 به روش BOOA single-stage bidقراردادها62

Show Details

Submit Date: 2019-02-19

visit:62

واگذاری امتیاز گذر آب از خط انتقال آب از سد کوچری به شهر قم در ایستگاه‌های فشار شکن 3 و 4 برای تولید انرژی برقابی از طریق تامین منابع مالی، طراحی، تأمین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری به روشBOOA single-stage bidقراردادها73

Show Details

Submit Date: 2019-02-02

visit:73

مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی شریف آباد ، دشت قم و جنوب دشت جعفرآبادInquiryقراردادها109

Show Details

Submit Date: 2018-11-14

visit:109

خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرای رپرگذاری بخشی از رودخانه های قمرود و صرم و خورآبادInquiryقراردادها71

Show Details

Submit Date: 2018-11-05

visit:71

مطالعات جایگزینی پساب با منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی شریف آباد ، دشت قم و جنوب دشت جعفرآبادInquiryقراردادها107

Show Details

Submit Date: 2018-10-28

visit:107

ترازیابی نقطه نشان چاه‌های مشاهده ای و اکتشافی محدوده تحت پوشش استان قمInquiryقراردادها58

Show Details

Submit Date: 2018-10-24

visit:58

مطالعه و طراحی شبکه جامع پایش کیفیت منابع آب و آلاینده های استان قمAssessmentقراردادها103

Show Details

Submit Date: 2018-10-21

visit:103

فروش انارهای سد 15 خردادA single-stage bidقراردادها108

Show Details

Submit Date: 2018-10-17

visit:108

خدمات نگهبانی از سد 15 خرداد و ساختمان های اداری شرکتA single-stage Tenderقراردادها82

Show Details

Submit Date: 2018-10-07

visit:82

استعلام مطالعات تعیین حد بستر وحریم دریاچه نمک و حوض سلطانInquiryقراردادها115

Show Details

Submit Date: 2018-09-26

visit:115

حفاری 4 حلقه چاه مشاهده ایA single-stage Tenderقراردادها86

Show Details

Submit Date: 2018-09-09

visit:86

اصلاحیه اسناد و پاسخ به سوالات مورخ 6/6/97 گشت و بازرسیTwo single-stage Tenderقراردادها93

Show Details

Submit Date: 2018-08-29

visit:93

گشت، بازرسی و نظارت بر منابع آب استان قم (اسناد اصلاحی)Assessmentقراردادها222

Show Details

Submit Date: 2018-08-06

visit:222

استعلام قیمت خدمات مشاوره مالی وانجام حسابرسی داخلیInquiryقراردادها2018-06-19 112

Show Details

Submit Date: 2018-06-13

visit:112

استعلام قیمت مطالعات، طراحی و تجهیز نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه‌های مناسب اندازه‌گیری جریان آب در محدوده تاسیسات انتقال آب از سرشاخه های دز به شهر مقدس قمInquiryقراردادها 175

Show Details

Submit Date: 2018-05-27

visit:175

ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه برداری رودخانه های قره چای و مسیله و سرشاخه های اصلی آن شامل طغرود و لق شورTwo single-stage Tenderقراردادها175

Show Details

Submit Date: 2018-05-27

visit:175

ارزیابی فنی مالی عملیات نقشه‌برداری مسیلهای مهم بخش کهک و مسیلهای مهم منتهی به قمرودTwo single-stage Tenderقراردادها 141

Show Details

Submit Date: 2018-05-27

visit:141

« 1 2 3 4 5 » Page: