پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
پاسخ به سوالات مطرح شده مربوط به آگهی مناقصه سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه ها دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای دفتر فنی و امور قراردادها 237

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/09

بازدید:237