پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تمدید مناقصه خدمات حراست ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات خط لوله ، مخازن ، تجهیزات و تاسیسات سامانه جمع آوری و انتقال آب از سرشاخه های دز به حوزه قمرود مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/28

بازدید:244