چهارشنبه, 3 بهمن 1397
 
کد سند:    
استعلام قیمت خدمات مشاوره مالی وانجام حسابرسی داخلی
مشخصات آگهی
 موضوع: استعلام قیمت خدمات مشاوره مالی وانجام حسابرسی داخلی
تشریح:

مهلت ارسال:97/3/29

واحد منتشر کننده: قراردادها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1397/03/29
تاریخ اعلام نتایج: 1397/03/29
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 90