Sunday, 28 Mordad 1397
میزخدمت
 جلسه میز خدمت شرکت آب منطقه ای قم برگزاری شد
چهارمین جلسه کارگروه استقرار میز خدمت در سال 97 در روز چهارشنبه مورخ 97/05/24 در شرکت آب منطقه ای استان قم برگزار شد.
More ...
 

دوره آموزشی
 برگزاری دوره آموزشی کیفیت زندگی کاری در شرکت آب منطقه ای قم
دوره آموزشی کیفیت زندگی کاری 97/05/24 در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد.
More ...
 

مسابقات
 برگزاری مسابقات قرآنی صنعت آب و برق استان قم
مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی ویژه همسر، فرزندان دانشجو وهمکاران صنعت آب و برق استان قم روز چهارشنبه مورخ 97/05/17 در نمازخانه شرکت توزیع برق برگزار شد.
More ...
 

کمیته سلامت اداری
 برگزاری جلسه کمیته سلامت اداری آب منطقه ای قم
چهارمین جلسه "کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم" شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد
More ...
 

پرکردن چاه غیر مجاز
 پر و مسلوب المنفعه شدن یک حلقه چاه غیر مجاز در بخش مرکزی قم
یک حلقه چاه غیر مجاز در روستای خورآباد بخش مرکزی قم در تاریخ 97/05/17پر و مسلوب المنفعه شد.
More ...
 

گردهمایی
 گردهمایی عظیم حامیان آب در استان قم
گردهمایی بزرگ حامیان آب با حضور استاندار ، مدیرکل روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب کشور و مسئولین استانی جمعه نوزدهم مرداد 97 در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد.
More ...
 

دوره آموزشی
 برگزاری دوره آموزشی سامان در شرکت آب منطقه ای قم
دوره آموزشی سامان چهاردهم و پانزدهم مردادماه 97 در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد.
More ...
 

میزخدمت
 برگزاری جلسه میز خدمت شرکت آب منطقه ای قم
سومین جلسه کارگروه استقرار میز خدمت یکشنبه مورخ 97/05/14 در شرکت آب منطقه ای استان قم برگزار شد
More ...
 

کارگروه سیل
 برگزاری جلسه کارگروه تخصصی امور سیل ، برق، آب و فاضلاب استان قم
جلسه کارگروه تخصصی امور سیل، برق، آب و فاضلاب روز پنج شنبه مورخ 97/05/11 در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای استان قم برگزار شد.
More ...
 

پرکردن چاه غیر مجاز
 پر و مسلوب المنفعه شدن یک حلقه چاه غیر مجاز در بخش سلفچگان قم
یک حلقه چاه غیر مجاز جدیدالحفر در اراضی نیجه بخش سلفچگان در تاریخ 97/05/10 پر و مسلوب المنفعه شد.
More ...
 

 
« 1 2 3 » Page: