چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

 

اولویت های پژوهشی شرکت آب منطقه ای قم در سال ۱۳۹۲ مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم : دبیر کمیته تحقیقات و پژوهش شرکت آب منطقه ای قم با اعلام اولویت های پژوهشی سال ۹۲ از کلیه اساتید، پژوهشگران، دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی، پارک های علم وفناوری و کلیه فعالان بخش پژوهش کشور به ویژه فعالان در بخش صنعت آب دعوت نمود   به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم :دبیر کمیته تحقیقات و پژوهش شرکت آب منطقه ای قم با اعلام اولویت های پژوهشی سال ۹۲از کلیه اساتید، پژوهشگران، دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی، پارک های علم وفناوری و کلیه فعالان بخش پژوهش کشور به ویژه فعالان در بخش صنعت آب دعوت نمودپیشنهاد طرح پژوهشی خود را در چارچوب اولویت های پژوهشی شرکت و پس از تکمیل فرم مربوطه، حداکثر تا تاریخ ۱۱/۱۰/۹۲به شرکت آب منطقه ای قم ارسال فرمائید. قابل ذکر است فرمهای مربوطه از قسمت تحقیق و پژوهش سایت قابل دریافت می باشد.
منبع خبر: