چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

 

بازدید علمی دانش آموزان دوره اول متوسطه مدرسه فارابی از سد 15 خرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در روز پنجشنبه مورخ 94/02/17 تعداد 40 نفر از دانش آموزان دوره اول متوسطه مدرسه غیر دولتی فارابی از سد 15 خرداد بازدید کردند.  

در این بازدید علمی مهندس علیرضا عرب بافرانی مدیر دفتر حفاظت  شرکت آب منطقه ای قم در خصوص آخرین وضعیت منابع آب استان و  سد 15 خرداد توضیحاتی ارائه نمودند. ایشان با بیان اینکه  ذخیره سد 15 خرداد  در حاضر 29 میلیون مترمکعب  بوده که  منبع اصلی  تأمین آب سد15 خرداد سرشاخه های دز و سد کوچری می باشد  و بدلیل کاهش 96 درصدی روان آبها  ورودی آب  سد در  صفر است. در این اردوی  یک روزه دانش آموزان از محیط تفریحی  و سالن ورزشی سد 15 خرداد استفاده کردند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت