پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

شورای مدیران

 

اولین جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای قم درسال 94

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم : اولین جلسه شورای مدیران شرکت در سال 94 در روز سه شنبه مورخ 94/2/01 در سالن جلسات برگزار شد.  

در ابتدا دبیر جلسه دستورات جلسه را قرائت نمود و...

منبع خبر: روابط عمومی شرکت