یکشنبه, 27 آبان 1397

 

بازدید استاندار

 

بازدید استاندار محترم قم از طرح انتقال آ ب از سرشاخه های دز به قمرود

بازدید استاندار محترم قم از پروژه های سد کوچری، خط انتقال و تصفیه خانه آب قم  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در صبح روز دوشنبه مورخ 31/1/94  استاندار محترم قم به اتفاق معاونین  برنامه ریزی ، عمرانی و جمعی از مسولین استان از اتاق کنترل مرکزی خط انتقال، سد 15 خرداد، مخزن شماره 3، سد کوچری و تصفیه خانه دودهک بازدید کردند.

منبع خبر: روابط عمومی