یکشنبه, 27 آبان 1397

 

 

قم در نوک پیکان خشکسالی قرار دارد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در حاشیه جلسه دستاوردهای پژوهشی شرکت آب منطقه ای قم که در روز یکشنبه مورخ ۴/۸/۹۳ برگزار شد مهندس بلورچی مدیرکل مخاطرات زمین شناختی ، زیست محیطی سازمان زمین شناختی و اکتشافات معدنی کشور به تشریح وضعیت منابع آبی کشور پرداخت.   به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  در حاشیه جلسه دستاوردهای پژوهشی شرکت آب منطقه ای قم که در روز یکشنبه مورخ ۴/۸/۹۳ برگزار شد مهندس بلورچی مدیرکل مخاطرات زمین شناختی ، زیست محیطی سازمان زمین شناختی و اکتشافات معدنی کشور به تشریح وضعیت منابع آبی کشور پرداخت. ایشان یاد آور شدند که خشکسالی فقط  مختص چند استان  نیست بلکه تمام استانهای کشور دچار بحران آب هستند زیرا ما در یک منطقه جغرافیای از جهان قرار گرفتیم که اقلیم خشک و نیمه خشک دارد  حتی یک جایی مثل شمال کشورکه ۸۰۰  تا ۲۰۰۰ میلیمتر بارندگی دارد آنجا هم در امان نیست و این نشان می دهد که ما دست درازیمان به آب زیرزمینی خیلی بیشتر از چیزی است که اجازه  برداشت داریم . ما باید خودمان بتوانیم ایمن بهره برداری کنیم تا منابع برای آیندگانمان بماند اما در طی ۳۰ الی ۴۰ سال اخیرطوری  برداشتیم که  روند، روند از  بین بردن و اتمام  است .اگر همین طور ادامه پیدا کند ظرف چند سال آینده منابع آب زیرزمینی به اتمام می رسد و چون منابع آب سطحی خوبی در کشور نداریم عملاً کشور دچار یک بحران بی آبی می شود. بلورچی در ادامه با اشاره به خسکسالی کشور گفت: خشکسالی چند سطح مختلف دارد. اولین اتفاق که می افتد  خشکسالی هواشناسی است یکسال بارندگی کم و سال دیگر زیاد، بعد خشکسالی کشاورزی که کم بارشی به محصول آسیب می زند بعد چند سال که خشکسالی طول می کشد می شود خشکسالی زمین شناسی یا آب زمین شناسی که آنقدر بارندگی کم می شود که منابع آب زیرزمینی به اتمام نزدیک می شود. این دیگر با یکسال باران درست نمی شود ما منابعی را استفاده کردیم که متعلق به  هزاران سال پیش است هزاران سال زمان نیاز است تا اینها برگرد به شرایط طبیعی . وی با توجه به بارندگیهای اخیر تأکید کردند: بارندگی ها فقط یک مسکن است و ما  از این به بعد باید نگران آب زیر زمینی با شیم و مسئولین باید قضیه بی آبی را جدی بگیرند. این قضیه ، قضیه مقطعی نیست مشکل همیشه کشور است و مسئله آب همیشه باید تیتر مدیریتی ما باشد.ایشان در رابطه با وضعیت آب قم افزود: قم هم مانند بقیه ایران مرکزی در نوک پیکان خشکسالی است و چون قم  از قبل دچارکم آبی بوده این مشکل در سال جاری کمتر احساس شد. وی در پایان از کشاورزان و مسئولین خواست که به سمت محصولات کم بازده و کم آب بر مخصوصاً محصولات دیم بروند و براساس اقلیم کشت کنند.بلورچی راه حل مشکل در حال حاضررا شناخت وضعیت موجود و کم مصرف کردن بر شمرد.     
منبع خبر: