یکشنبه, 27 آبان 1397

 

 

اردوی ورزشی، فرهنگی کارکنان شرکت آب منطقه ای قم برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: به منظورتقویت روحیه همکاران و خانواده آنها و با تلاش شورای فرهنگی شرکت اردوی ورزشی، فرهنگی در سد ۱۵ خرداد برای همکاران و خانواده آنها برگزار شد.   دراین اردو که در تاریخ ۱۰/۷/۹۲ برای همکاران خانم و در تارخهای ۱۱/۷/۹۲ لغایت ۱۲/۷/۹۲ برای آقایان همکار و فرزندان آنها   برگزار شد . خانمها از امکانات تیراندازی با کمان و قایق سواری در دریاچه سد استفاده کردند. همچنین در برنامه دوروزه،  آقایان از امکانتی چون راپل، پینت بال، قایق سواری، کار در ارتفاعات ، تیراندازی با تفنگ بادی و تیر و کمان استفاده کردند. که این اردو تأثیر خوبی در روحیه همکاران داشت.
منبع خبر: