دوشنبه, 5 فروردین 1398

 

کمیته راهبری

 

نشست مشترک هیأت مدیره واعضای کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

جلسه مشترک هیأت مدیره و اعضای کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم روز سه شنبه مورخ 97/03/08 در سالن جلسات شرکت برگزار شد  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: مجتبی علی مددی معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قم با اشاره به برنامه ها و طرحهای وزارت نیرو  افزود:  یکی از این طرحها ، طرح صیانت است که به پیشنهاد معاونت پیشگیری از جرائم قوه قضائیه  و با کمک وزارت نیرو تنظیم شده و مسئولیت آن  در استانها برعهده معاونت  پیشگیری از جرائم دادگستری و با دبیری شرکت آب منطقه ای می باشد دبیر کمیته راهبری شرکت عنوان کرد: ازدیگر اقدامات تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال و تشکیل کار گروه ملی سازگاری با کم آبی است که بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سطح ملی و در استانها با عنوان کمیته استانی  سازگاری با کم آبی به ریاست استاندار و دبیری آب منطقه ای تشکیل شده است که همه این اقدامات در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی  منابع آب صورت گرفته است و این نشان از عزم ملی برای حفاظت از منابع آب در کشور دارد علی مددی گفت : هرچند معاونت حفاظت عهده دار این مسئولیت در شرکت  بوده  اما به تنهایی نمی تواند این رسالت  بزرگ را انجام دهد لذا این جلسه مشترک بین هیأت مدیره و اعضای کارگروه راهبری تشکیل تا با همفکری و همکاری برنامه ها و اقدامات مشترک بررسی و  با استفاده از ظرفیت های موجود در استان و تعامل با سایر دستگاهها، ارگانها و نهادها در جهت حفظ و صیانت از منابع آب  به وظیفه خود عمل کنیم

منبع خبر: روابط عمومی شرکت