دوشنبه, 5 فروردین 1398

 

کمیته راهبری

 

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

دومین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم با حضور معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 97/02/25 در سالن جلسات شرکت برگزار شد  

  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قم با اشاره به مصوبات جلسه افزود: بارگذاری اطلاعات چاههای غیرمجاز در سامانه ساماب واقدامات انجام شده ارائه و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید. دبیر کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان عنوان نمود: موضوع تعیین تکلیف چاههای دارای مجوز حفر و فاقد پروانه مطرح و مقرر شد به چاههای فعال اخطاریه لازم جهت پیگیری اخذ پروانه ابلاغ گردد و  پرونده چاههای متروکه و حفر نشده جهت  ابطال مجوز حفر به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها ارجاع شوند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت