دوشنبه, 5 فروردین 1398

 

کوه پیمایی

 

کوه پیمایی کارکنان شرکت آب منطقه ای قم

جمعی از کارکنان شرکت آب منطقه ای قم به اتفاق خانواده در گوه پیمایی گلستان کوه خوانسار شرکت کردند  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در راستای فعالیت های ورزشی شرکت روز جمعه مورخ 97/02/21 تعدادی از کارکنان شرکت آب منطقه ای قم به همراه خانواده در ارتفاعات گلستانکوه شهرستان خوانسار برنامه کوه پیمایی برگزار و از طبیعت زیبا و لاله های واژگون آن دیدن نمودند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت