چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

جلسه پساب

 

کمبود حدود 20 میلیون مترمکعب آب شرب در حوضه کویر مرکزی

جلسه استفاده از پساب بجای منابع آب شرب در آبیاری فضای سبز شهرداری قم روز سه شنبه مورخ 02/18/ 97 در سالن جلسات تصفیه خانه فاضلاب شهری با حضور دکترجهانی مسئول بهره برداری از پساب و آبهای غیر متعارف شرکت مدیریت منابع آب ایرا ن برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: جهانی مسئول بهره برداری از پساب و آبهای غیر متعارف شرکت مدیریت منابع آب ایرا ن، ضمن اشاره به وضعیت بحرانی آب در سال جاری افزود: در حال حاضر  کم بود آب شرب در حوضه کویر مرکزی حدود 20 میلیون مترمکعب می باشد که  با توجه به ابلاغ سال 95 کمیته تخصیص وزارت نیرو برای استفاده از پساب در توسعه فضای سبز و صنعت، شهرداری می تواند کمک زیادی به تقویت و تعادل آبخوان با کاهش مصرف آب با کیفیت در بخش آبیاری فضای سبز شهری نماید. جهانی با اشاره به مصوبه کاهش 30درصدی استفاده از آب شرب شهری در کارگروه سازگاری با کم آبی استان  افزود:  پساب به عنوان یک منبع آب پایدار است که با توجه به افت شدید سطح آب زیرزمینی قم، در صورت عدم استفاده  از آن در آبیاری فضای سبز و تخصیص پساب به متقاضیان قطعا شهرداری در سالهای آتی با مشکلاتی در تامین منابع آب مورد نیاز روبرو خواهد شد. در پایان جلسه اعضاء  از بخشهای مختلف  تصفیه خانه فاضلاب شهری بازدید کردند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت