چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

امریه

 

پذیرش امریه نظام وظیفه عمومی در شرکت آب منطقه ای قم

به منظور استفاده از خدمات مشمولین وظیفه در رشته های مورد نیاز شرکت های تابعه وزارت نیرو در بخش آب پذیرش امریه با قید قرعه صورت می گیرد  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: واجدین شرایط می توانند حداکثر تا آخر وقت اداری 97/01/27 با در دست داشتن مدارک ذیل به صورت حضوری به دفتر تحقیقات ، منابع انسانی و آموزش شرکت آب منطقه ای قم مراجعه نمایند.

  1. اصل و تصویر برگه آماده به خدمت جهت اعزام به تاریخ (97/04/01)
  2. اصل و تصویر معافیت تحصیلی با قید معدل یا مدرک تحصیلی با قید معدل
  3. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
منبع خبر: روابط عمومی