چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

جلسه کمیته راهبری

 

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

اولین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء شرکت آب منطقه ای قم در سال 97 با حضور معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 97/01/21 در سالن جلسات شرکت برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در اولین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء سال 97 آخرین وضعیت چاههای غیر مجاز حوزه عملکرد شرکت جهت بارگذاری در سامانه ساماب مورد بررسی قرار گرفت همچنین جهت جلوگیری از خسارات وارده به منابع آب زیرزمینی توسط مالکین تعدادی از چاههای خدماتی که کشاورزی می کنند تصمیماتی اتخاذ و در پایان مشکلات پروژه گشت و بازرسی مطرح شد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت