پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

 

کیفیت آب شرب قم تغییر کرده است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به ذخیره آب سد گلپایگان که حدود هفت میلیون متر مکعب است عنوان کرد: به علت برداشت هایی که از این سد برای تامین آب قم و همچنین حقابه های کشاورزان گلپایگانی صورت گرفته در حال حاضر میزان آب سد کاهش یافته و برداشت از آن صورت نمی گیرد.   رضوی با بیان اینکه در حال حاضر آب مورد نیاز قم تنها از طریق عبور آب از تونل ها انجام می شود گفت: تونل ها ۲ هزار و ۲۰۰ لیتر در ثانیه آب را به تصفیه خانه منتقل می کنند اما نیاز شهرقم درحال حاضر بیش از ۳۰۰۰لیتر درثانیه است که به علت عدم برداشت آب از سد گلپایگان ‏‏‏‏،حدود۸۰۰ لیتر آب مورد نیاز از چاه ها تامین می شود که همین امر موجب شوری آب شده است. وی علت برداشت آب از سد گلپایگان را عدم آماده بودن سد کوچری عنوان و گفت: سد کوچری به علت مشکلاتی که برای استملاک روستای اطراف این سد ایجاد شده هنوز به اتمام نرسیده و اگر این مشکل ادامه داده باشد شوری آب نیز ادامه خواهد داشت. ایشان ادامه داد: ما منتظر آغاز بارندگی های پائیزه هستیم تا با پر شدن سد گلپایگان بخشی از آب مورد نیاز قم تا ساخت سد کوچری از سد گلپایگان تامین شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قم با بیان اینکه به علت عدم آماده بودن سد کوچری، ۶ میلیون متر مکعب از ۴۷ میلیون متر مکعب آب سر ریز شده از سد گلپایگان در فصل بهار به سد ۱۵ خرداد منتقل و ما بقی در رودخانه قمرود رها شداظهار نمود باید برای حل مشکلات پیش آمده برای ساخت سد کوچری تمهیدات ویژه اندیشیده شود تا با اتمام عملیات ساخت این سد شاهد شوری آب نباشیم.
منبع خبر: