شنبه, 4 اسفند 1397

 

کمیته راهبردی

 

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

دوازدهمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل ، معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز چهار شنبه مورخ 96/11/11 در سالن جلسات شرکت برگزار شد  

  به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: آقای مهندس علی مددی دبیر کمیته راهبری استان گزارشی از آخرین وضعیت چاههای غیر مجاز استان به لحاظ تعداد و تخلیه و تکالیف قانونی و نحوه اقدام  از ابتدای سال جاری تاکنون ارائه نمود. در ادامه آقای مهندس حاجی حسینی مسگر مدیر عامل شرکت، با اشاره به اینکه بخش عمده ای از کسری مخزن سفره های استان ناشی از اضافه برداشت چاههای مجاز است بر انجام همزمان و تمرکز بیشتر همکاران، برجلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز تاکید نمودند. در این جلسه مقرر گردید؛ ضمن تکمیل آمار و اطلاعات توسط گروههای گشت و بازرسی و آماربرداری دور سوم، برای تسریع در روند تعیین تکلیف چاههای غیر مجاز، این چاهها به لحاظ وضعیت بهره برداری و محل وقوع و شرایط آبخوان دسته بندی و اولویت گذاری شده و کلیه واحدهای مرتبط طبق برنامه زمانبندی مشخص در جهت رسیدگی و تعیین تکلیف چاههای غیر مجاز و پر ومسلوب المنفعه نمودن آنها مطابق قانون اقدام نمایند.

هماهنگی با شرکت برق درخصوص اقدامات مشترک، پیشرفت اقدامات انجام شده در الکترونیکی شدن پرونده ها و رسیدگی به درخواست متقاضیان و واگذاری بخشی از فعالیتها به دفاتر پیشخوان و نظارت بیشتر بر فعالیت شرکتها حفاری و ناظرین حفاری و نحوه اجرای دستورالعملهای ابلاغی جدید از دیگر مصوبات این جلسه بود.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت