پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

کمیته صیانت

 

برگزاری پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شرکت آب منطقه ای قم

پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم شرکت آب منطقه ای قم روز یکشنبه مورخ 96/10/03 در سالن جلسات شرکت برگزار شد  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در ابتدا جلسه حیدری مقدم دبیر کمیته گزارشی از نتایج سنجش رضایت شغلی کارکنان در سنوات گذشته ارائه نمود. در ادامه راهکارهای مناسب جهت اجرایی شدن حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع در شرکت بررسی شد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت