پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

جلسه تخصصی رودخانه

 

برگزاری سومین جلسه تخصصی مهندسی رودخانه استان قم درسال 96

سومین جلسه تخصصی مهندسی رودخانه در سال 96 روز یکشنبه مورخ 96/10/03 در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای استان قم برگزار شد  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  در ابتدای جلسه مهندس اقبالی مدیر رودخانه ها و سواحل گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه نمود در ادامه  احمد حاجی حسینی مسگر  مدیر عامل شرکت با تأکید به  برخورد قانونی با متجازوین به حریم و بستر رودخانه ها و چاههای غیر مجاز افزود: با توجه به دریافت حکم تخریب ساخت و سازهای احداث شده در حریم و بستر رودخانه ها و پر کردن چاههای غیر مجاز  از مراجع قضائی هرچه سریعتر باید اقدامات لازم درخصوص اجرای احکام صادره صورت گیرد

منبع خبر: روابط عمومی شرکت