چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

کمیته راهبری

 

برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

یازدهمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل ، معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب و سایر اعضاء روز پنج شنبه مورخ 96/09/23 در سالن جلسات شرکت برگزار شد.  

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: مهندس احمد حاجی حسینی مسگر مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم ضمن تأکید بر رسیدگی به درخواست متقاضیان از طریق سامانه ساماب افزود: با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با دفاتر پیشخوان دولت در حال حاضر یک دفتر اعلام آمادگی نموده و مقرر شد یک نفر را جهت آموزش برای ورود اطلاعات به شرکت معرفی و این شخص با نظارت کاربر ارشد آموزش لازم را فرا گرفته و رسیدگی به درخواستها از طریق دفتر پیشخوان دولت صورت پذیرد. در ادامه آقای مهندس واقفی مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت گفت: اسکن اوراق چاههای مجاز به روز رسانی شده و آماده بار گذاری در سامانه است و در رابطه با تطبیق آمار، اطلاعات و کد اشتراک آب و برق بیش از 90 درصد پرونده ها انجام و مابقی در حال پیگیری می باشند.واقفی افزود: استان قم علاوه بر آمار چاهها اطلاعات مربوط به قنوات را نیز آماده و ارائه نموده است.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت