پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

مسابقات

 

برگزاری مسابقه دارت در شرکت آب منطقه ای قم

به مناسبت هفته وحدت پایگاه شهید چمران شرکت آب منطقه ای قم مسابقه دارت برگزار نمود.  

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: روز یکشنبه مورخ 96/09/12 پایگاه شهید چمران با همکاری کمیته ورزش شرکت آب منطقه ای قم اقدام به برگزاری مسابقه دارت نمودند که تعداد 20 نفر از کارکنان شرکت و به رقابت با هم پرداختند که در پایان به نفرات برگزیده که بیشترین امتیاز را آورده بودند جوایزی اهداء شد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت