پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

کوه پیمایی

 

کوه پیمایی کارکنان شرکت آب منطقه ای قم

به مناسبت هفته بسیج تعدادی از کارکنان شرکت آب منطقه ای قم در برنامه کوه پیمایی شرکت کردند.  

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: روز جمعه مورخ 96/09/10 تعدادی از کارکنان شرکت آب منطقه ای قم به مناسبت هفته بسیج و در راستای فعالیت های ورزشی شرکت با صعود به ارتفاعات روستای قاهان برنامه کوه پیمایی برگزار کردند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت