پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

بازدید

 

دیدار رئیس سازمان بسیج کارمندی با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم

رئیس سازمان بسیج کارمندی سپاه علی بن ابطالب (ع) سپاه قم از پایگاه شهید چمران شرکت آب منطقه ای بازدید کرد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: رئیس سازمان بسیج کارمندی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) از پایگاه مقاومت شهید چمران شرکت آب منطقه ای قم بازدید و با مدیرعامل شرکت دیدار کرد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت