پنجشنبه, 22 آذر 1397

 

انتصاب

 

انتصاب مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای قم

طی حکمی از طرف مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم آقای علی اصغر نظری بعنوان مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای قم منصوب شد.  

به گزرش روبط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: در بخشی از حکم مهندس حاجی حسینی مسگر آمده((نظر به مراتب تعهد و شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و با عنایت به ا بلاغ ساختار سازمانی شرکت طی نامه شماره 6431/100/95 مورخ 08/04/95 مشاور محترم وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر حقوقی  شرکت منصوب می گردید

منبع خبر: روابط عمومی شرکت