چهارشنبه, 31 مرداد 1397

 

دوره آموزشی

 

برگزاری دوره آموزشی خلاصه سازی مکاتبات اداری در آب منطقه ای قم

دوره آموزشی خلاصه سازی مکاتبات اداری در تاریخهای شانزدهم و هیجدهم مهر ماه 96 در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: جهت آشنایی همکاران شاغل در قسمت های اداری و دفاتر مختلف شرکت با نحوه نگارش و خلاصه نویسی نامه های اداری، دوره آموزشی خلاصه سازی مکاتبات اداری در روزهای یکشنبه (96/07/16) و سه شنبه (96/07/18) در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قم برگزار شد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت