چهارشنبه, 31 مرداد 1397

 

گزارش

 

کاهش 61 درصدی رواناب رودخانه های استان قم

میزان بارندگی متوسط محدوده تحت پوشش استان قم در سال آبی 96-95 برابر 188 میلیمتر بوده است.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: مهندس رضا کاظمی زاد مدیر مطالعات پایه منابع آب اعلام کرد: میزان بارندگی محدوده تحت پوشش استان قم  در سال آبی 95-96 برابر 188 میلیمتر بوده است. که این میزان نسبت به متوسط دراز مدت 20 درصد افزایش نشان میدهد.

کاظمی زاد افزود: میزان حجم رواناب رودخانه های استان در سال آبی گذشته برابر 50 میلیون مترمکعب بوده که علیرغم افزایش مقدار بارندگی  شاهد کاهش 61 درصدی رواناب های استان هستیم .

منبع خبر: روابط عمومی شرکت