یکشنبه, 27 آبان 1397

 

تجلیل

 

دیدار مدیر عامل با بازنشستگان شرکت آب منطقه ای قم

به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان مدیر عامل و تعدادی از همکاران با حضور در منزل بازنشستگان شرکت آب منطقه ای قم با آنها دیدار کردند.  

 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم : مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قم روز پنجشنبه مورخ 96/06/30 با حضور در منزل بازنشستگان محترم شرکت با این عزیزان دیدار و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفتند. عزیزان بازنشسته ضمن تشکر و قدردانی از مدیر عامل و همراهان به بیان خاطراتی از دوران خدمت خود پرداختند.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت